Aneta Małucka (Bujniczki)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Aneta Małucka
 • Adres: , Bujniczki
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 85060309249
 • NIP: 7722236125

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • Województwo:Łódzkie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: PT1P/GUp-s/25/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-03-24
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Paweł Jan Kuśmierek
 • Numer licencji: 498
 • Adres: Żeromskiego 25/6, 90-736 Łódź
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 600 335 151

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego Juliusza 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, obwieszcza, że postanowienie z dnia 24 marca 2022 r. wydane w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Aneta Małucka, PESEL 85060309249, sygnatura akt PT1P/GU/57/2022, stało się prawomocne z dniem 24 kwietnia 2022 roku
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00092
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 16:52:50
 • Administrator

2022-03-24 Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Juliusza Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 24 marca 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Aneta Małucka, PESEL 85060309249, sygnatura akt PT1P/GU/57/2022, postanowił:
1.ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Aneta Małucka, PESEL 85060309249, miejsce zamieszkania: Bujniczki, adres Bujniczki 1D, 97-350 Bujniczki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2.wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Paweł Kuśmierek, Biuro Syndyka, ul. Żeromskiego 25 lok.6, 90-736 Łódź;
3.wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Paweł Kuśmierek, Biuro Syndyka, ul. Żeromskiego 25 lok.6, 90-736 Łódź;
4.wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Paweł Jan Kuśmierek (numer licencji 498);
5.wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
6.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;
7.przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Paweł Jan Kuśmierek (numer licencji 498) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na rachunek bankowy syndyka o numerze: 40 1140 2017 0000 4102 0642 3513.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: PT1P/GUp-s/25/2022.Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w KRZ. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.


Numer obwieszczenia w KRZ: 20220324/00061
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-03-24 17:10:34
 • Administrator

2022-03-14 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Aneta Małucka,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt PT1P/GU/57/2022
wniosku dłużnika, złożonego w dniu 11 marca 2022 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220314/00020
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-03-14 12:24:37
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK