Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęAugustyniak Natalia w upadłości likwidacyjnej (Widuchowa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Augustyniak Natalia
 • Adres: , Widuchowa
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 94092209580,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 126/17, XII GUp 94/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-07-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Smoleń

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Przemysław Wojciech Wardyn
 • Numer licencji: 252
 • Adres: B. Krzywoustego 7/7, 70-244 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 603 777 368

2020-05-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 22301. Augustyniak Natalia. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 94/17. [BMSiG-21842/2020]

W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 20 listopada 2019 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Natalii Augustyniak, sygn. akt XII GUp 94/17, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22301

Dodano: 2020-05-20 10:32:00 przez Administrator

2018-09-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40065. Augustyniak Natalia. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 94/17. [BMSiG-39957/2018]

W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 27 kwietnia 2018 roku listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Natalii Augustyniak - sygn. akt XII GUp 94/17 - sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 179/2018 (5567) z dnia 14 września 2018 r. → Pozycja 40065

Dodano: 2018-09-14 10:53:02 przez Administrator

2017-07-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28537. Augustyniak Natalia. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 126/17, XII GUp 94/17. [BMSiG-28738/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 lipca 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Natalii Augustyniak, zamieszkałej: Widuchowa-Stacja 3/2, 74-120 Widuchowa, PESEL 94092209580, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 94/17. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyna, nr licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz. U. 2015, poz. 233 z późn. zm). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 142/2017 (5279) z dnia 25 lipca 2017 r. → Pozycja 28537

Dodano: 2017-07-25 09:58:01 przez Administrator

2017-07-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28537. Augustyniak Natalia. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 126/17, XII GUp 94/17. [BMSiG-28738/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 lipca 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Natalii Augustyniak, zamieszkałej: Widuchowa-Stacja 3/2, 74-120 Widuchowa, PESEL 94092209580, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 94/17. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyna, nr licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz. U. 2015, poz. 233 z późn. zm). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 142/2017 (5279) z dnia 25 lipca 2017 r. → Pozycja 28537

Dodano: 2017-07-25 09:57:54 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK