Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBałwas Anna w upadłości likwidacyjnej (Żory)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bałwas Anna
 • Adres: , Żory
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 72073111644,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 53/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 38/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-05-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Joanna Mleczko

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Stanisław Oleksy
 • Numer licencji: 346
 • Adres: Jasienica 1086, 43-385 Jasienica
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 691 519 632

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20954. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16. [BMSiG-20340/2019]

Syndyk masy upadłości Anny Bałwas zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na podstawie art. 311 pkt 1 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 4912 Ustawy Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233) - sprzedaży z wolnej ręki w trybie przeprowadzenia przetargu ofert pisemnych za zgodą Sędziego Komisarza na podstawie postanowienia z dnia 14 marca 2019 r. Przedmiotem sprzedaży jest: Spółdzielcze prawo własności do 1/2 do lokalu mieszkalnego o pow. 70 m2 oznaczonego nr 28 położonego w budynku wielorodzinnym nr 10A na os. Ks. Władysława, na II piętrze, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i balkonu opisanych w Księdze Wieczystej nr GL1X/00017738/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę netto nie niższą niż 50 000 zł. Szczegółowe informacje o ww. nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w biurze syndyka w Jasienicy nr 1086, tel. 691 519 632. Termin składania ofert 31 maja 2019 r. Wadium 5000 zł. Oferta pisemna winna być złożona w zamkniętej kopercie formatu A4 i przesłana na poniższy adres: Syndyk masy upadłości Anny Bałwas, Jasienica 1086, 43-385 Jasienica, sygn. akt XII GUp 53/16, z dopiskiem „OFERTA” oraz wpłacenie wadium na rachunek masy upadłości: konto upadłego w Banku Spółdzielczym w Wilamowicach nr 76 8134 0002 0011 9180 3000 0010, najpóźniej do dnia 30 maja 2019 r. Oferta powinna zawierać m.in. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, określenie statusu prawnego oferenta (wpis do KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny adres, nr tel., nr NIP, REGON) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, w tym termin wpłaty pozostałej kwoty, kopię dowodu wpłaty wadium, oświadczenia iż stan prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży jest znany oferentowi, oświadczenia, iż oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży (w szczególności z przepisami prawa upadłościowego odnoszącymi się do sprzedaży nieruchomości, oświadczenia że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów (opłat, podatków) związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Syndyk zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20954

Dodano: 2019-04-19 21:12:31 przez Administrator

2019-04-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 19600. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16. [BMSiG-18990/2019]

Syndyk masy upadłości Anny Bałwas zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, na podstawie art. 311 pkt 1 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 4912 ustawy Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233) - sprzedaży z wolnej ręki, w trybie przeprowadzenia przetargu ofert pisemnych za zgodą Sędziego Komisarza na podstawie postanowienia z dnia 14 marca 2019 r. Przedmiotem sprzedaży jest: Spółdzielcze prawo własności do lokalu mieszkalnego o pow. 70 m2 oznaczonego nr. 28, położonego w budynku wielorodzinnym nr. 10A na oś. Ks. Władysława na II piętrze, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i balkonu, opisanych w Księdze Wieczystej nr GL1X/00017738/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę netto nie niższą niż 50 000 zł. Ze szczegółowymi informacjami o ww. nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, z regulaminem sprzedaży oraz wyceną, można zapoznać się w biurze syndyka w Jasienicy nr. 1086, tel. 691519632. Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. Wadium 5000 zł. Oferta pisemna winna być złożona w zamkniętej kopercie formatu A4 i przesłana na poniższy adres: Syndyk masy upadłości Anny Bałwas, Jasienica 1086, 43-385 Jasienica, sygn. akt XII GUp 53/16, z dopiskiem „OFERTA” oraz wpłacenie wadium na rachunek masy upadłości: konto upadłego w Banku Spółdzielczym w Wilamowicach nr. 76 - 8134 0002 0011 9180 3000 0010, najpóźniej do dnia 30 maja 2019 r. Oferta powinna zawierać m. in. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, określenie statusu prawnego oferenta - wpis do KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny adres, nr tel., nr NIP, REGON, propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, w tym termin wpłaty pozostałej kwoty, kopię dowodu wpłaty wadium; oświadczenia, iż stan prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży jest znany oferentowi, oświadczenia, iż oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży, w szczególności z przepisami Prawa upadłościowego odnoszącymi się do sprzedaży nieruchomości, oświadczenia, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów (opłat, podatków) związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Syndyk zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 73/2019 (5712) z dnia 12 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19600

Dodano: 2019-04-12 21:32:53 przez Administrator

2018-05-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20548. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16. [BMSiG-19983/2018]

Syndyk masy upadłości Anny Bałwas zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na podstawie art. 311 pkt 1 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 4912 ustawy Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 - sprzedaży z wolnej ręki w trybie przeprowadzenia przetargu ofert pisemnych za zgodą Sędziego komisarza na podstawie postanowienia z dnia 29.03.2018 r. Przedmiotem sprzedaży jest: spółdzielcze prawo własności do 1/2 do lokalu mieszkalnego o pow. 70 m2 , oznaczonego nr. 28, położonego w budynku wielorodzinnym nr 10A na os. ks. Władysława, na II piętrze, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i balkonu, opisanych w Księdze Wieczystej nr GL1X/00017738/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę netto nie niższą niż 62 662,50 zł. Szczegółowe informacje o ww. nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, zapoznanie się z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w biurze syndyka w Jasienicy nr 1086, tel. 691519632. Termin składania ofert: 29.06.2018 r. Wadium 6.262 zł. Oferta pisemna winna być złożona w zamkniętej kopercie formatu A4 i przesłana na poniższy adres: Syndyk masy upadło- ści Anny Bałwas, Jasienica 1086, 43-385 Jasienica, sygn. akt XII GUp 53/16, z dopiskiem „OFERTA” oraz wpłacenie wadium na rachunek masy upadłości: konto upadłego w Banku Spół- dzielczym w Wilamowicach nr 76 8134 0002 0011 9180 3000 0010, najpóźniej do dnia 28 czerwca 2018 r. Oferta powinna zawierać m.inn. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, określenie statusu prawnego oferenta (wpis do KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny adres, nr tel., nr NIP, REGON, propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, w tym termin wpłaty pozostałej kwoty, kopię dowodu wpłaty wadium, oświadczenia, iż stan prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży jest znany oferentowi, oświadczenia, iż oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży (w szczególności z przepisami prawa upadłościowego odnoszącymi się do sprzedaży nieruchomości, oświadczenia, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów (opłat, podatków) związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Syndyk zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 94/2018 (5482) z dnia 16 maja 2018 r. → Pozycja 20548

Dodano: 2018-05-17 20:10:57 przez Administrator

2017-11-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42321. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16. [BMSiG-42312/2017]

Syndyk masy upadłości Anny Bałwas zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na podstawie art. 311 pkt 1 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 - sprzedaży z wolnej ręki w trybie przeprowadzenia przetargu ofert pisemnych za zgodą Sędziego komisarza na podstawie postanowienia z dnia 7 lipca 2017 r. Przedmiotem sprzedaży jest: Spółdzielcze prawo własności do 1/2 do lokalu mieszkalnego o pow. 70 m2 , oznaczonego nr. 28, położonego w budynku wielorodzinnym nr 10A na os. Ks. Władysława, na II piętrze, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju i balkonu, opisanych w Księdze Wieczystej nr GL1X/00017738/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę netto nie niższą niż 83 550 zł. Szczegółowe informacje o ww. nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, zapoznanie się z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w biurze syndyka w Jasienicy nr 1086, tel. 691519632. Termin składania ofert: 28.12.2017 r. Wadium 8.355 zł. Oferta pisemna winna być złożona w zamkniętej kopercie formatu A4 i przesłana na poniższy adres: Syndyk masy upadłości Anny Bałwas, Jasienica 1086, 43-385 Jasienica, sygn. akt XII GUp 53/16, z dopiskiem „OFERTA”, oraz wpłacenie wadium na rachunek masy upadłości: konto upadłego w Banku Spółdzielczym w Wilamowicach nr 76 8134 0002 0011 9180 3000 0010, najpóźniej do dnia 28 grudnia 2017 r. Oferta powinna zawierać m.in. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, określenie statusu prawnego oferenta (wpis do KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny adres, nr tel., nr NIP, REGON, propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, w tym termin wpłaty pozostałej kwoty, kopię dowodu wpłaty wadium, oświadczenia, iż stan prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży jest znany oferentowi, oświadczenia, iż oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży (w szczególności z przepisami prawa upadłościowego odnoszącymi się do sprzedaży nieruchomości, oświadczenia, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów (opłat, podatków) związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 29.12.2017 r. Syndyk zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 219/2017 (5356) z dnia 13 listopada 2017 r. → Pozycja 42321

Dodano: 2017-11-14 20:16:06 przez Administrator

2017-08-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31492. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16. [BMSiG-31810/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia,że w sprawie o sygn. akt XII GUp 53/16 dotyczącej upadłości Anny Bałwas, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 159/2017 (5296) z dnia 18 sierpnia 2017 r. → Pozycja 31492

Dodano: 2017-08-18 18:09:43 przez Administrator

2017-05-05 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 16748. Bałwas Anna. Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16. [BMSiG-16123/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 53/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Bałwas, zam. w Żorach, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 2 lutego 2017 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 86/2017 (5223) z dnia 05 maja 2017 r. → Pozycja 16748

Dodano: 2017-05-06 12:05:34 przez Administrator

2017-05-05 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 16798. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16. [BMSiG-16122/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 53/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Bałwas, zam. w Żorach, syndyk złożył do akt opis i oszacowanie majątku upadłej w postaci 1/2 lokalu mieszkalnego w Żorach objętego KW nr GL1X/00017738/4. Złożony do akt operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 86/2017 (5223) z dnia 05 maja 2017 r. → Pozycja 16798

Dodano: 2017-05-06 18:19:47 przez Administrator

2017-01-05 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 454. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16. [BMSiG-36397/2016]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 53/16 dotyczącej upadłości Anny Bałwas, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 4/2017 (5141) z dnia 5 stycznia 2017 r. → Pozycja 454

Dodano: 2017-01-05 19:18:01 przez Administrator

2017-01-05 Obwieszczenie w MSiG o zmianie postępowania z opcji likwidacyjnej na opcję układową

Poz. 482. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16, XII GU 38/16. [BMSiG-36393/2016]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16.12.2016 r., w sprawie o sygn. akt XII GUp 53/16, dotyczącej upadłości Anny Bałwas, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zmienił punkt 3 sentencji postanowienia z dnia 10 maja 2016 r., XII GU 38/16, o ogłoszenie upadłości w ten sposób, iż wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 4/2017 (5141) z dnia 5 stycznia 2017 r. → Pozycja 482

Dodano: 2017-01-05 19:51:13 przez Administrator

2016-11-30 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31815. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16. [BMSiG-32355/2016]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 53/16 dotyczącej upadłości Anny Bałwas osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej syndyk masy upadłości sporządził w dniu 12.09.2016 r. i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 231/2016 (5116) z dnia 30 listopada 2016 r. → Pozycja 31815

Dodano: 2016-12-01 11:35:07 przez Administrator

2016-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12544. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XII GU 38/16, XII GUp 53/16. [BMSiG-12399/2016]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 maja 2016 r., w sprawie o sygn. XII GU 38/16 ogłosił upadłość Anny Bałwas, zam. w Żorach (PESEL 72073111644), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Na Sędziego komisarza Sąd wyznaczył SSR Lidię Jelińską, na syndyka Sąd wyznaczył Stanisława Oleksego.
Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygn. akt XII GUp 53/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 98/2016 (4983) z dnia 23 maja 2016 r. → Pozycja 12544

Dodano: 2016-05-25 22:48:04 przez Syndyk Piotr Klempka

2016-05-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12544. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XII GU 38/16, XII GUp 53/16. [BMSiG-12399/2016]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 maja 2016 r., w sprawie o sygn. XII GU 38/16 ogłosił upadłość Anny Bałwas, zam. w Żorach (PESEL 72073111644), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Na Sędziego komisarza Sąd wyznaczył SSR Lidię Jelińską, na syndyka Sąd wyznaczył Stanisława Oleksego.
Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygn. akt XII GUp 53/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 98/2016 (4983) z dnia 23 maja 2016 r. → Pozycja 12544

Dodano: 2016-05-25 22:47:54 przez Syndyk Piotr Klempka

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK