Bandurski Krzysztof (Świercze)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Bandurski Krzysztof
 • Adres: , Świercze
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 75071711038
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 334/21
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 288/21,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2021-07-07
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2021-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46555. Bandurski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 288/21, VIII GUp 334/21. [BMSiG-45739/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GU 288/21, postanowił ogłosić upadłość Krzysztofa Bandurskiego, zam. w Świerczach (PESEL 75071711038), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:
1) ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.);
2) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609);
3) ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE. L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200, bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy (adres: 15-950 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103), w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 334/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46555
 • Dodano: 2021-07-20 09:41:24
 • Administrator

2021-07-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46555. Bandurski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 288/21, VIII GUp 334/21. [BMSiG-45739/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GU 288/21, postanowił ogłosić upadłość Krzysztofa Bandurskiego, zam. w Świerczach (PESEL 75071711038), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:
1) ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.);
2) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609);
3) ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE. L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200, bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy (adres: 15-950 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103), w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 334/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46555
 • Dodano: 2021-07-20 09:41:21
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK