Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBartosz Anna w upadłości likwidacyjnej (Będzin)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bartosz Anna
 • Adres: , Będzin
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 74100508861 ,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 179/20/1.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 781/20/1
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-20
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Adam Laskowski
 • Numer licencji: 1053
 • Adres: 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 517 299 966

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37385. Bartosz Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 781/20/1, X GUp 179/20/1. [BMSiG-37672/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 lipca 2020 r. pod sygn. akt X GU 781/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Anny Bartosz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 74100508861 oraz numer NIP 6251721987, zamieszkałej w Będzinie. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 179/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U., poz. 498, 912, 1495 i 1655).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37385

Dodano: 2020-07-29 09:20:02 przez Administrator

2020-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37385. Bartosz Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 781/20/1, X GUp 179/20/1. [BMSiG-37672/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 lipca 2020 r. pod sygn. akt X GU 781/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Anny Bartosz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 74100508861 oraz numer NIP 6251721987, zamieszkałej w Będzinie. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 179/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U., poz. 498, 912, 1495 i 1655).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37385

Dodano: 2020-07-29 09:19:59 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK