BAUTECH Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Olsztyn)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: BAUTECH Sp. z o.o.
 • Adres: Towarowa 5, 10-416 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • KRS: 0000290528
 • NIP: 7393652860
 • Regon:280245322

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GRs 5/17
 • Data wszczęcia postępowania: 2017-10-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Kwaterkiewicz

Zarządca sądowy

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 25162. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-24491/2022]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu sanacyjnym dłużnika „Bautech” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt V GRs 5/17) informuje, że nadzorca wykonania układu złożył do akt sprawozdanie z wykonania układu datowane na dzień 31 marca 2022 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25162
 • Dodano: 2022-05-11 19:34:41
 • Administrator

2022-02-04 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 6483. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-5405/2022]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu sanacyjnym dłużnika „Bautech” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. V GRs 5/17), informuje, że nadzorca wykonania układu złożył do akt sprawozdanie z wykonania układu datowane na dzień 31 grudnia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 024/2022 (6423) z dnia 04 lutego 2022 r. → Pozycja 6483
 • Dodano: 2022-02-04 20:04:53
 • Administrator

2021-11-24 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 73208. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-72253/2021]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu sanacyjnym dłużnika „Bautech” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt V GRs 5/17) informuje, że nadzorca wykonania układu złożył do akt sprawozdanie z wykonania układu datowane na dzień 30 września 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 227/2021 (6372) z dnia 24 listopada 2021 r. → Pozycja 73208
 • Dodano: 2021-11-24 20:18:19
 • Administrator

2021-08-20 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 53189. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-52465/2021]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu sanacyjnym dłużnika „Bautech” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (V GRs 5/17) informuje, że nadzorca wykonania układu złożył do akt sprawozdanie z wykonania układu datowane na dzień 30 czerwca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 161/2021 (6306) z dnia 20 sierpnia 2021 r. → Pozycja 53189
 • Dodano: 2021-08-20 21:32:46
 • Administrator

2021-05-21 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 32645. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-31626/2021]

BAUTECH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000290528, NIP 7393652860, zawiadamia, że Nadzorca Wykonania Układu Tadeusz Grabowski (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 65), na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, złożył do akt postępowania prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 5/17, sprawozdanie dotyczące wykonywania układu w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 96/2021 (6241) z dnia 20 maja 2021 r. → Pozycja 32645
 • Dodano: 2021-05-21 14:07:39
 • Administrator

2021-02-04 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 8505. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-6851/2021]

BAUTECH sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, KRS nr 0000290528, NIP 7393652860, zawiadamia, że Nadzorca Wykonania Układu Tadeusz Grabowski (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 65), na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, złożył do akt postępowania prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 5/17, sprawozdanie dotyczące wykonywania układu w okresie od dnia 1.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 23/2021 (6168) z dnia 04 lutego 2021 r. → Pozycja 8505
 • Dodano: 2021-02-04 21:55:17
 • Administrator

2020-12-10 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 70796. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRp 5/17. [BMSiG-71193/2020]

Bautech Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, KRS nr 0000290528, NIP 7393652860, zawiadamia że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 4.06.2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 25.01.2019 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego w ramach postępowania sanacyjnego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 11.01.2020 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym o sygn. akt V GRp 5/17 nadzorca sądowy - Tadeusz Grabowski (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 65) - na podstawie art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego objął funkcję nadzorcy wykonania układu i złożył do akt sprawy w dniu 3.11.2020 r. pierwsze sprawozdanie za okres od dnia 1.08.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 241/2020 (6131) z dnia 10 grudnia 2020 r. → Pozycja 70796
 • Dodano: 2020-12-10 20:04:11
 • Administrator

2020-03-03 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 11858. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Olsztynie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-11271/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Bautech Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Olsztynie (sygn. akt V GRs 5/17), że postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r. zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 4 lutego 2020 r. między dłużnikiem Bautech sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Olsztynie a wierzycielami o następującej treści:
I. Wierzyciele posiadający wierzytelności w przedziale do 10.000 zł:
1. umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
2. redukcja pozostałej sumy zobowiązań o 40%, 3. spłata w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału.
II. Wierzyciele posiadający wierzytelności w przedziale powyżej 10.000 zł do 60.000 zł:
1. umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
2. redukcja pozostałej sumy zobowiązań o 60%,
3. spłata w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału.
III. Wierzyciele posiadający wierzytelności w przedziale powyżej 60.000 zł do 2.000.000 zł:
1. umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
2. redukcja pozostałej sumy zobowiązań o 85%,
3. spłata w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału.
IV. Wierzyciele, co do których odnoszą się zapisy art. 163 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego:
1. zawarcie ugody pozasądowej dotyczącej spłaty istniejących zobowiązań przy jednoczesnym kontynuowaniu umów bieżących,
2. spłata w ratach po 25 tys. zł miesięcznie w okresie 36 miesięcy realizowania układu, a w dalszym okresie zgodnie z postanowieniami ugody. Pouczenie Na podstawie art. 164 ust. 5 w zw. z art. 165 ust. 7 w zw. z art. 199 i w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 043/2020 (5933) z dnia 03 marca 2020 r. → Pozycja 11858
 • Dodano: 2020-03-04 12:08:49
 • Administrator

2020-02-11 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 7437. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Olsztynie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-6859/2020]

Sędzia komisarz w sprawie restrukturyzacyjnej Bautech Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Olsztynie w postępowaniu sanacyjnym (sygn. akt V GRs 5/17) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r. stwierdził przyjęcie na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika Bautech Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Olsztynie w dniu 4 lutego 2020 roku układu o następującej treści:
I. Wierzyciele posiadający wierzytelności w przedziale do 10.000 zł:
1) umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
2) redukcja pozostałej sumy zobowiązań o 40%, 3) spłata w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału.
II. Wierzyciele posiadający wierzytelności w przedziale powyżej 10.000 zł do 60.000 zł:
1) umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
2) redukcja pozostałej sumy zobowiązań o 60%, 3) spłata w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału.
III. Wierzyciele posiadający wierzytelności w przedziale powyżej 60.000 zł do 2.000.000 zł:
1) umorzenie w całości odsetek i należności ubocznych,
2) redukcja pozostałej sumy zobowiązań o 85%, 3) spłata w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału.
IV. Wierzyciele co do których odnoszą się zapisy art. 163 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego:
1) zawarcie ugody pozasądowej dotyczącej spłaty istniejących zobowiązań przy jednoczesnym kontynuowaniu umów bieżących,
2) spłata w ratach po 25 tys. zł miesięcznie w okresie 36 miesięcy realizowania układu, a w dalszym okresie zgodnie z postanowieniami ugody.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7437
 • Dodano: 2020-02-11 17:43:10
 • Administrator

2019-09-30 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 50396. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Olsztynie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-50199/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym Bautech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (sygn. akt V GRs 5/17) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4.09.2019 r. zwołał zgromadzenie wierzycieli na dzień 26 listopada 2019 r., godz. 1200, sala 119, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C. Przedmiot zgromadzenia głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi upadłego. Co do zasady głosowanie jest pisemne - wierzyciel może oddać swój głos na piśmie na adres: Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3C, wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu, Porządek obrad:
1) ustalenie listy obecności i odnotowanie w protokole złożonych głosów na piśmie przez nieobecnych wierzycieli,
2) złożenie sprawozdania przez zarządcę oraz odczytanie i wyrażenie opinii o propozycjach układowych,
3) głosowanie nad propozycjami układowymi.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 189/2019 (5828) z dnia 30 września 2019 r. → Pozycja 50696
 • Dodano: 2019-09-30 21:21:18
 • Administrator

2019-07-30 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 39529. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Olsztynie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-39458/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bautech Sp. z o.o. w Olsztynie w restrukturyzacji (sygn. akt V GRs 5/17) podaje do publicznej wiadomości, że zarządca sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniający spis wierzytelności nr 2. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postepowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje dłużnikowi, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 146/2019 (5785) z dnia 30 lipca 2019 r. → Pozycja 39529
 • Dodano: 2019-07-30 17:35:03
 • Administrator

2019-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 16345. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Olsztynie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-15714/2019]

Sędzia-komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bautech Sp. z o.o. w Olsztynie (sygn. akt V GRs 5/17) podaje do publicznej wiadomości, że zarządca sporządził i przekazał w dniu 7 sierpnia 2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełniający spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C pok. 109, tel. 89 676-03-03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postepowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje dłużnikowi, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 61/2019 (5700) z dnia 27 marca 2019 r. → Pozycja 16345
 • Dodano: 2019-03-28 17:09:36
 • Administrator

2018-02-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 6825. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Olsztynie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GRs 5/17. [BMSiG-5845/2018]

Sędzia komisarz w sprawie restrukturyzacyjnej Bautech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie w postępowaniu sanacyjnym (sygn. akt V GRs 5/17) podaje do publicznej wiadomości, że zarządca sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi spis wierzytelności. Spis można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony w spisie może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności, a co do nieumieszczenia w spisie - ten, którego wierzytelność pominięto w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 32/2018 (5420) z dnia 14 lutego 2018 r. → Pozycja 6825
 • Dodano: 2018-02-14 20:32:51
 • Administrator

2017-11-02 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 41036. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GR 19/17, V GRs 5/17. [BMSiG-41151/2017]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 października 2017 r. (sygn. akt V GR 19/17):
I. otworzył postępowanie sanacyjne Bautech Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000290528,
II. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,
III. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kwaterkiewicz,
IV. wyznaczył zarządcę w osobie Tadeusza Grabowskiego (numer licencji 65),
V. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego, Poucza się przy tym uczestnika postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygn. akt V GRs 5/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 212/2017 (5349) z dnia 02 listopada 2017 r. → Pozycja 41036
 • Dodano: 2017-11-03 22:08:37
 • Administrator

2017-10-24 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 41036. BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000290528. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r., sygn. akt V GR 19/17, V GRs 5/17. [BMSiG-41151/2017]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 października 2017 r. (sygn. akt V GR 19/17):
I. otworzył postępowanie sanacyjne Bautech Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000290528,
II. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,
III. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kwaterkiewicz,
IV. wyznaczył zarządcę w osobie Tadeusza Grabowskiego (numer licencji 65),
V. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego, Poucza się przy tym uczestnika postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygn. akt V GRs 5/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 212/2017 (5349) z dnia 02 listopada 2017 r. → Pozycja 41036

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2017-11-03 22:08:14
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK