Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBłażewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej (Olsztyn)

Dane Upadłego

 • Upadły: Błażewicz Dariusz
 • Adres: , Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 71022202853,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp „of” 140/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU „of” 238/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-11-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Tomasz Koszewski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Tadeusz Grabowski
 • Numer licencji: 65
 • Adres: ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 502 957 530

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30719. Błażewicz Dariusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of”140/18. [BMSiG-30521/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Błażewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of”140/18 syndyk sporządził przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30719

Dodano: 2019-06-11 20:35:17 przez Administrator

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50195. Błażewicz Dariusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 238/18, V GUp „of” 140/18. [BMSiG-50015/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „ of” 238/18):
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Dariusza Błażewicza, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Wrocławskiej 21/3, PESEL 71022202853, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Tadeusza Grabowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 140/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50195

Dodano: 2018-11-16 10:22:07 przez Administrator

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50195. Błażewicz Dariusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 238/18, V GUp „of” 140/18. [BMSiG-50015/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „ of” 238/18):
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Dariusza Błażewicza, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Wrocławskiej 21/3, PESEL 71022202853, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Tadeusza Grabowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 140/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50195

Dodano: 2018-11-16 10:22:03 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK