Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBobrowska Maria w upadłości likwidacyjnej (Kiełpino)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bobrowska Maria
 • Adres: , Kiełpino
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 58091105926,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 23/19 of/K
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-31
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Kubiak

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marian Kulwikowski
 • Numer licencji: 997
 • Adres: Partyzantów 10/19, 80-254 Gdańsk
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 602 199 416

2019-02-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7390. Bobrowska Maria. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 23/19 of/K. [BMSiG-6764/2019]

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Marii Bobrowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Długiej 20 w Kiełpinie (woj. pomorskim), 83-307, PESEL 58091105926, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewę Kubiak i syndyka w osobie Mariana Kulwikowskiego, nr licencji 997. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należnych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej (pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym), do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu (30) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 23/19 of/K, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Nadto syndyk informuje, iż zgodnie z art. 54a (PU) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 29/2018 (5668) z dnia 11 lutego 2019 r. → Pozycja 7390

Dodano: 2019-02-11 10:25:02 przez Administrator

2019-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7390. Bobrowska Maria. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 23/19 of/K. [BMSiG-6764/2019]

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Marii Bobrowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Długiej 20 w Kiełpinie (woj. pomorskim), 83-307, PESEL 58091105926, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewę Kubiak i syndyka w osobie Mariana Kulwikowskiego, nr licencji 997. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należnych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej (pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym), do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu (30) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 23/19 of/K, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Nadto syndyk informuje, iż zgodnie z art. 54a (PU) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 29/2018 (5668) z dnia 11 lutego 2019 r. → Pozycja 7390

Dodano: 2019-02-11 10:24:55 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK