BUKOWIANKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Buk)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: BUKOWIANKA S.A.
 • Adres: Dobieżyńska 1, 64-320 Buk
 • Województwo: Wielkopolskie
 • KRS: 0000116978
 • NIP: 7881018362
 • Regon:630465990
 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 317/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 547/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-11-13
 • Sędzia Komisarz: ASR Artur Kapłon
 • Imię i nazwisko: Ewelina Pernet-Szóstak
 • Numer licencji: 579
 • Adres: Jackowskiego 30A/2A, 60-512 Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 606 858 374

2020-11-19 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 64322. „BUKOWIANKA” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Buku. KRS 0000116978. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2002 r., sygnatura akt XI GUp 317/19. [BMSiG-65130/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego „Bukowianka” S.A. z siedzibą w Buku (KRS 0000116978), sygnatura akt XI GUp 317/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 28 lipca 2020 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto poucza się, że Sędzia komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 226/2020 (6116) z dnia 19 listopada 2020 r. → Pozycja 64322
 • Dodano: 2020-11-19 15:29:44
 • Administrator

2019-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 64332. „BUKOWIANKA” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Buku. KRS 0000116978. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2002 r., sygn. akt XI GU 547/19, XI GUp 317/19. [BMSiG-64181/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 547/19 ogłosił upadłość dłużnika „Bukowianka” S.A. w likwidacji z siedzibą w Buku, KRS 0000116978. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 317/19. Na podstawie art. 261 ust 1. pr. u. ustanowiono dla dłużnika kuratora w osobie radcy prawnego Łukasza Grendy. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Artura Kapłona. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Eweliny Pernet-Szóstak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 579. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 240/2019 (5879) z dnia 12 grudnia 2019 r. → Pozycja 64332
 • Dodano: 2019-12-12 17:46:58
 • Administrator

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 64332. „BUKOWIANKA” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Buku. KRS 0000116978. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2002 r., sygn. akt XI GU 547/19, XI GUp 317/19. [BMSiG-64181/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 547/19 ogłosił upadłość dłużnika „Bukowianka” S.A. w likwidacji z siedzibą w Buku, KRS 0000116978. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 317/19. Na podstawie art. 261 ust 1. pr. u. ustanowiono dla dłużnika kuratora w osobie radcy prawnego Łukasza Grendy. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Artura Kapłona. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Eweliny Pernet-Szóstak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 579. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 240/2019 (5879) z dnia 12 grudnia 2019 r. → Pozycja 64332

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-12-12 17:46:50
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK