Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęCentrum Rekreacyjno-Sportowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Opole)

Dane Upadłego

 • Upadły: Centrum Rekreacyjno-Sportowe Sp. z o.o.
 • Adres: Wspólna 9, 45-831 Opole
 • Województwo: Opolskie
 • KRS: 0000334046,     NIP: 7471857206,     Regon:160267354

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 120/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 31/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-08-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kątna

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jerzy Jan Pałys
 • Numer licencji: 12
 • Adres: Sokola 20B, 53-147 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: (71)361 53 51

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62015. „CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000334046. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2009 r., sygn. akt V GUp 120/18. [BMSiG-61986/2019]

W postępowaniu upadłościowym Centrum Rekreacyjno- -Sportowego sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu (sygn. akt V GUp 120/18), w dniach 4 i 19 listopada 2019 r. została przez syndyka złożona lista wierzytelności główna i uzupełniająca, które można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62015

Dodano: 2019-12-02 13:38:52 przez Administrator

2018-09-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38513. „CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu. KRS 0000334046. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2009 r., sygn. akt V GU 31/18, V GUp 120/18. [BMSiG-38377/2018]

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 29.08.2018 r., sygn. akt V GU 31/18, ogłosił upadłość dłużnika: Centrum Rekreacyjno-Sportowe Sp. z o.o. w Opolu (KRS nr 0000334046), ustanowił Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i Zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka w osobie Jerzego Pałysa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 12). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z 5.06.2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Sąd wzywa wierzycieli upadłej spółki, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt otwartego postępowania upadłościowego - V GUp 120/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu - komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 172/2018 (5560) z dnia 05 września 2018 r. → Pozycja 38513

Dodano: 2018-09-05 14:56:41 przez Administrator

2018-08-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38513. „CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu. KRS 0000334046. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2009 r., sygn. akt V GU 31/18, V GUp 120/18. [BMSiG-38377/2018]

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 29.08.2018 r., sygn. akt V GU 31/18, ogłosił upadłość dłużnika: Centrum Rekreacyjno-Sportowe Sp. z o.o. w Opolu (KRS nr 0000334046), ustanowił Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i Zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka w osobie Jerzego Pałysa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 12). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z 5.06.2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Sąd wzywa wierzycieli upadłej spółki, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt otwartego postępowania upadłościowego - V GUp 120/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu - komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 172/2018 (5560) z dnia 05 września 2018 r. → Pozycja 38513

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-09-05 14:56:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK