Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęCwalina Katarzyna w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Cwalina Katarzyna
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 84022721822,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 1181/18, XVIII GUp 679/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1600/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Kolanowski
 • Numer licencji: 1132
 • Adres: SANATORS Sp. z o.o. ul. Puławska 39 lok. 40, 02-508 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: +48 798 832 832, + 48 603 778 302

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62016. Cwalina Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 679/19. [BMSiG-61741/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Katarzyny Cwaliny, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-468), przy ul. Jagiellońskiej 56 m. 4 (PESEL 84022721822), sygn. akt XVIII GUp 679/19, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 14 listopada 2019 r., pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Każdy wierzyciel może na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza SSR Łukasza Grzechnika sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, jeśli lista wierzytelności nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Syndyk Piotr Kolanowski

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62016

Dodano: 2019-12-02 13:39:05 przez Administrator

2019-05-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 23394. Cwalina Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1181/18. [BMSiG-22912/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Katarzyny Cwaliny zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-468) przy ul. Jagiellońskiej 56 m. 40, PESEL 84022721822, sygn. akt X GUp 1181/18, syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 12 kwietnia 2019 r. listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie, każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Każdy wierzyciel może na warunkach określonych w art. 256- -258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza SSR Łukasza Grzechnika sprzeciw, co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, jeśli lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 88/2019 (5727) z dnia 08 maja 2019 r. → Pozycja 23394

Dodano: 2019-05-08 12:28:17 przez Administrator

2019-01-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1441. Cwalina Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1600/18, X GUp 1181/18. [BMSiG-898/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1600/18, ogłosił upadłość Katarzyny Cwaliny, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-468), przy ul. Jagiellońskiej 56 m. 40, PESEL 84022721822, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1181/18. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kolanowskiego (nr licencji 1132). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 1181/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 7/2019 (5646) z dnia 10 stycznia 2019 r. → Pozycja 1441

Dodano: 2019-01-11 09:22:57 przez Administrator

2018-12-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1441. Cwalina Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1600/18, X GUp 1181/18. [BMSiG-898/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1600/18, ogłosił upadłość Katarzyny Cwaliny, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-468), przy ul. Jagiellońskiej 56 m. 40, PESEL 84022721822, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1181/18. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kolanowskiego (nr licencji 1132). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 1181/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 7/2019 (5646) z dnia 10 stycznia 2019 r. → Pozycja 1441

Dodano: 2019-01-11 09:22:51 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK