Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęĆwieka Miłosz w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Ćwieka Miłosz
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 79010902217,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 864/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 515/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-06-30
 • Sędzia Komisarz: ASR Tomasz Pisarski

Dane Syndyka

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37393. Ćwieka Miłosz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 515/19, XIX GUp 864/20. [BMSiG-37460/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku (sygn. akt XVIII GU 515/19, XIX GUp 864/20):
1. ogłosił upadłość Miłosza Ćwieka (PESEL 79010902217), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 01-355) przy ul. Powstańców Śląskich 89D lok. 454;
2. określił, że Miłosz Ćwieka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735);
6. uznał, że postępowanie upadłościowe Miłosza Ćwieka za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37393

Dodano: 2020-07-29 09:30:13 przez Administrator

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37393. Ćwieka Miłosz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 515/19, XIX GUp 864/20. [BMSiG-37460/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku (sygn. akt XVIII GU 515/19, XIX GUp 864/20):
1. ogłosił upadłość Miłosza Ćwieka (PESEL 79010902217), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 01-355) przy ul. Powstańców Śląskich 89D lok. 454;
2. określił, że Miłosz Ćwieka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735);
6. uznał, że postępowanie upadłościowe Miłosza Ćwieka za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37393

Dodano: 2020-07-29 09:30:10 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK