Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęCzajkowska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej (Gliwicep)

Dane Upadłego

 • Upadły: Czajkowska Jadwiga
 • Adres: , Gliwicep
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 32110101829,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 318/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 711/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-11-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Lidia Jelińska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Maciej Zbigniew Bobkowski
 • Numer licencji: 430
 • Adres: Dolnych Wałów 22/2, 44-100 Gliwice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: (32)230 7424

2020-07-08 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32942. Czajkowska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 318/19. [BMSiG-32997/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 318/19, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jadwigi Czajkowskiej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 131/2020 (6021) z dnia 08 lipca 2020 r. → Pozycja 32942

Dodano: 2020-07-08 11:16:03 przez Administrator

2019-12-02 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61975. Czajkowska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 711/19, XII GUp 318/19. [BMSiG-61807/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r., sygn. akt XII GU 711/19, ogłosił upadłość Jadwigi Czajkowskiej (PESEL 32110101829), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 318/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 61975

Dodano: 2019-12-02 13:01:03 przez Administrator

2019-11-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61975. Czajkowska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 711/19, XII GUp 318/19. [BMSiG-61807/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r., sygn. akt XII GU 711/19, ogłosił upadłość Jadwigi Czajkowskiej (PESEL 32110101829), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 318/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 61975

Dodano: 2019-12-02 13:00:59 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK