Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDOL-POL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: DOL-POL Sp. z o.o.
 • Adres: Mokotowska 4/6 lok. 214, 00-641 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000290825,     NIP: 5242629388,     Regon:140967400

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 687/18, XIX GUp 543/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 17/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-08-01
 • Sędzia Komisarz: SSR Monika Gajdzińska-Sudomir

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Lechosław Tadeusz Kochański
 • Numer licencji: 7
 • Adres: Jasnodworska 7 lok.103, 01-745 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)639 45 55

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37442. DOL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000290825. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 października 2007 r., sygn. akt XIX GUp 543/19. [BMSiG-37447/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu DOL-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000290825, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 543/19, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 23 czerwca 2020 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37442

Dodano: 2020-07-29 10:06:36 przez Administrator

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 37529. DOL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000290825. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 października 2007 r., sygn. akt XIX GUp 543/19. [BMSiG-37446/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym DOL-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000290825, sygn. akt XIX GUp 543/19, ogłasza, że został sporządzony i złożony w dniu 19 czerwca 2020 roku opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłej spółki, przeciwko którym każdy zainteresowany może wnieść zarzuty w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37529

Dodano: 2020-07-29 13:34:44 przez Administrator

2018-08-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34815. DOL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000290825. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 października 2007 r., sygn. akt X GU 17/18, X GUp 687/18. [BMSiG-34567/2018]

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 17/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Dol-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-641) przy ul. Mokotowskiej 4/6 lok. 214, nr KRS 0000290825. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 687/18. Sąd jako podstawę jurysdykcji wskazał art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe Dol-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma charakter główny. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Lechosława Kochańskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 7). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 687/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 154/2018 (5542) z dnia 09 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34815

Dodano: 2018-08-09 20:32:47 przez Administrator

2018-08-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34815. DOL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000290825. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 października 2007 r., sygn. akt X GU 17/18, X GUp 687/18. [BMSiG-34567/2018]

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 17/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Dol-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-641) przy ul. Mokotowskiej 4/6 lok. 214, nr KRS 0000290825. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 687/18. Sąd jako podstawę jurysdykcji wskazał art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe Dol-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma charakter główny. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Lechosława Kochańskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 7). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 687/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 154/2018 (5542) z dnia 09 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34815

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-08-09 20:32:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK