Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDreier Gabriela w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Dreier Gabriela
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 58022201006,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GU 406/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 406/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-08-28
 • Sędzia Komisarz: SSR Aleksandra Napierały

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Agnieszka Bakowska
 • Numer licencji: 1102
 • Adres: ul. Południowa 9, 89-200 Małe Rudy
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 609 768 767

2020-07-30 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 37750. Dreier Gabriela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 329/19. [BMSiG-37896/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Gabrieli Dreier, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 329/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 12 marca 2020 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37750

Dodano: 2020-07-30 10:28:01 przez Administrator

2020-06-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25040. Dreier Gabriela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 329/19. [BMSiG-24754/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Gabrieli Dreier, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 329/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 12 marca 2020 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 107/2020 (5997) z dnia 03 czerwca 2020 r. → Pozycja 25040

Dodano: 2020-06-03 11:14:34 przez Administrator

2019-09-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47913. Dreier Gabriela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 406/19. [BMSiG-48003/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 406/19 ogłosił upadłość Gabrieli Dreier (PESEL 58022201006), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102) oraz sędziego komisarza w osobie Sędziego Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 181/2019 (5820) z dnia 18 września 2019 r. → Pozycja 47913

Dodano: 2019-09-18 09:48:11 przez Administrator

2019-08-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47913. Dreier Gabriela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 406/19. [BMSiG-48003/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 406/19 ogłosił upadłość Gabrieli Dreier (PESEL 58022201006), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102) oraz sędziego komisarza w osobie Sędziego Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 181/2019 (5820) z dnia 18 września 2019 r. → Pozycja 47913

Dodano: 2019-09-18 09:48:08 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK