Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDTS-EXPRESS Marcin Stawkowski w upadłości likwidacyjnej (Olsztyn)

Dane Upadłego

 • Upadły: DTS-EXPRESS Marcin Stawkowski
 • Adres: Plac Konstytucji 3 Maja 3/45, 10-589 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • NIP: 280231923,     Regon:7393305874

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 4/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 144/15
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-01-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Rafał Kubicki

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Antoni Paciorkowski
 • Numer licencji: 212
 • Adres: Wyszyńskiego 17/2, 14-200 Iława
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 502 542 609

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 30781. Stawkowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DTS-EXPRESS Marcin Stawkowski w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-30472/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Stawkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DTS- Ekspress Marcin Stawkowski w Olsztynie (sygn. akt V GUp 4/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109 (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30781

Dodano: 2019-06-12 11:19:39 przez Administrator

2019-03-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11921. Stawkowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DTS-EXPRESS Marcin Stawkowski w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/16 [BMSiG-11115/2019]

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Stawkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DTS-EXPRESS Marcin Stawkowski w Olsztynie (sygn. akt V GUp 4/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności uzupełniającą nr 3. Listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 46/2018 (5685) z dnia 06 marca 2019 r. → Pozycja 11921

Dodano: 2019-03-06 13:46:21 przez Administrator

2018-05-28 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22513. Stawkowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DTS-EXPRESS Marcin Stawkowski w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/16 [BMSiG-22015/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Stawkowskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DTS-EXPRESS Marcin Stawkowski w Olsztynie (sygn. akt V GUp 4/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłoży uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 102/2018 (5490) z dnia 28 maja 2018 r. → Pozycja 22513

Dodano: 2018-05-29 07:29:50 przez Administrator

2017-07-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27563. Stawkowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DTS-Express Marcin Stawkowski w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-27466/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Stawkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DTS-Express Marcin Stawkowski w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 4/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3„C”, pok. 114, tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 136/2017 (5273) z dnia 17 lipca 2017 r. → Pozycja 27563

Dodano: 2017-07-19 07:29:13 przez Administrator

2016-10-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25375. Stawkowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DTS - Express Marcin Stawkowski w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-25885/2016]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Stawkowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DTS - Express Marcin Stawkowski w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 4/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 114, tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 194/2016 (5079) z dnia 6 października 2016 r. → Pozycja 25375

Dodano: 2016-10-07 08:40:32 przez Administrator

2016-01-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1835. Stawkowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DTS-Express Marcin Stawkowski w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU 144/15, V GUp 4/16. [BMSiG-1577/2016]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 stycznia 2016 r. na podstawie przepisów prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r. (sygn. akt V GU 144/15):
1. ogłosił upadłość Marcina Stawkowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DTS-Express Marcin Stawkowski w Olsztynie obejmującą likwidację majątku dłużnika,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Rafała Kubickiego,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego.
Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 4/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 18/2016 (4903) z dnia 28 stycznia 2016 r. → Pozycja 1835

Dodano: 2016-01-28 22:19:59 przez Administrator

2016-01-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1835. Stawkowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DTS-Express Marcin Stawkowski w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU 144/15, V GUp 4/16. [BMSiG-1577/2016]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 stycznia 2016 r. na podstawie przepisów prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r. (sygn. akt V GU 144/15):
1. ogłosił upadłość Marcina Stawkowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DTS-Express Marcin Stawkowski w Olsztynie obejmującą likwidację majątku dłużnika,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Rafała Kubickiego,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego.
Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 4/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 18/2016 (4903) z dnia 28 stycznia 2016 r. → Pozycja 1835

Pliki do pobrania

Dodano: 2016-01-28 22:19:45 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-01-28 22:20:12

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK