Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęEwest Wanda w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Ewest Wanda
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: Ewest Wanda,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 960/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 475/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Aneta Kaftańska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Izabela Pruszyńska
 • Numer licencji: 1333
 • Adres: Hirszfelda 10/64, 02-776 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 723 936 788

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62029. Ewest Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 960/19. [BMSiG-61978/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Upadłej Wandy Ewest (PESEL 52052600080), zamieszkałej w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 960/19, zawiadamia, że syndyk dnia 20 września 2019 r. sporządził i przedstawił Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a. Poucza się, ze w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom przewidzianym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62029

Dodano: 2019-12-02 13:42:43 przez Administrator

2019-06-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33524. Ewest Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 475/19, X GU 1112/19. [BMSiG-33274/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt XVIII GU 475/19 (X GU 1112/19), ogłosił upadłość Wandy Ewest, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. (informacja ukryta), 02-467 Warszawa, PESEL (informacja ukryta). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Anetę Kaftańską, a na syndyka Izabelę Pruszyńską (numer licencji 1333). Uznano postępowanie upadłościowe Wandy Ewest za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 122/2019 (5761) z dnia 26 czerwca 2019 r. → Pozycja 33524

Dodano: 2019-06-26 14:11:50 przez Administrator

2019-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33524. Ewest Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 475/19, X GU 1112/19. [BMSiG-33274/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt XVIII GU 475/19 (X GU 1112/19), ogłosił upadłość Wandy Ewest, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. (informacja ukryta), 02-467 Warszawa, PESEL (informacja ukryta). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Anetę Kaftańską, a na syndyka Izabelę Pruszyńską (numer licencji 1333). Uznano postępowanie upadłościowe Wandy Ewest za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 122/2019 (5761) z dnia 26 czerwca 2019 r. → Pozycja 33524

Dodano: 2019-06-26 14:11:47 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK