Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFIRMA GOTOWSKI - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Bydgoszcz)

Dane Upadłego

 • Upadły: FIRMA GOTOWSKI - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.
 • Adres: Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • KRS: 0000183287,     NIP: 9532462409,     Regon:093161914

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GRs 3/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GR 4/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-22
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Marek Hopcia
 • Numer licencji: 143
 • Adres: Jacewo 94, 88-100 Inowrocław
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 508 100 297

2020-07-01 Inne

Poz. 31663. FIRMA „GOTOWSKI - BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000183287. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2003 r., sygn. akt XV GRs 3/18. [BMSiG-31161/2020]

Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 5.05.2020 r„ w sprawie sygn. akt XV GRs 3/18, dokonał zmian w spisie wierzytelności dłużnika FIRMY Gotowski - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w restrukturyzacji. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść do XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64a, w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 126/2020 (6016) z dnia 01 lipca 2020 r. → Pozycja 31663

Dodano: 2020-07-02 08:51:53 przez Administrator

2020-06-26 Inne

Poz. 30563. FIRMA „GOTOWSKI - BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000183287. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2003 r., sygn. akt XV GRs 3/18. [BMSiG-30099/2020]

Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 5.05.2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GRs 3/18, dokonał zmian w spisie wierzytelności dłużnika FIRMY Gotowski - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w restrukturyzacji. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść do Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64a, w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 123/2020 (6013) z dnia 26 czerwca 2020 r. → Pozycja 30563

Dodano: 2020-06-27 11:57:26 przez Administrator

2019-10-02 Inne

Poz. 50921. FIRMA „GOTOWSKI - BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000183287. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2003 r., sygn. akt XV GRs 3/18. [BMSiG-50725/2019]

Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 16.09.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GRs 3/18 dokonał zmiany w spisie wierzytelności dłużnika FIRMY Gotowski - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w restrukturyzacji. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść do Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 191/2019 (5830) z dnia 02 października 2019 r. → Pozycja 50921

Dodano: 2019-10-02 20:42:08 przez Administrator

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 20557. FIRMA „GOTOWSKI - BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000183287. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2003 r., sygn. akt XV GRs 3/18. [BMSiG-19922/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Firmy „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy w restrukturyzacji ogłasza, że w sprawie XV GRs 3/18 sporządzony został przez zarządcę i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 15.03.2019 r. uzupełniający spis wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełniający spis wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia w spisie wierzytelności. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92 ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20557

Dodano: 2019-04-17 20:09:54 przez Administrator

2018-12-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 57041. FIRMA „GOTOWSKI - BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000183287. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2003 r., sygn. akt XV GRs 3/18. [BMSiG-56585/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Firmy „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w Bydgoszczy w restrukturyzacji ogłasza, że w sprawie XV GRs 3/18 sporządzony został przez zarządcę i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 25.10.2018 r. wraz z korektą dokonaną w dniu 15.11.2018 r. spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Każdy zainteresowany może przeglądać spisy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia w spisie wierzytelności. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92 ust. 1. 2. 3 Prawa restrukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 246/2018 (5634) z dnia 20 grudnia 2018 r. → Pozycja 57041

Dodano: 2018-12-20 20:06:17 przez Administrator

2018-07-02 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 28924. FIRMA „GOTOWSKI - BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000183287. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2003 r., sygn. akt XV GR 4/18. [BMSiG-28327/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22.06.2018 r., w sprawie o sygn. akt XV GR 4/18 postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy (KRS 0000183287), wyznaczył zarządcę w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143). Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 126/2018 (5514) z dnia 02 lipca 2018 r. → Pozycja 28924

Dodano: 2018-07-02 16:44:22 przez Administrator

2018-06-22 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 28924. FIRMA „GOTOWSKI - BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000183287. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2003 r., sygn. akt XV GR 4/18. [BMSiG-28327/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22.06.2018 r., w sprawie o sygn. akt XV GR 4/18 postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy (KRS 0000183287), wyznaczył zarządcę w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143). Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 126/2018 (5514) z dnia 02 lipca 2018 r. → Pozycja 28924

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-07-02 16:44:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK