Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFirma Handlowo Usługowa VIP MAX Adam Bielewicz w upadłości likwidacyjnej (Glinica)

Dane Upadłego

 • Upadły: Firma Handlowo Usługowa VIP MAX Adam Bielewicz
 • Adres: Kochcicka 18, 42-793 Glinica
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 72122401290,     NIP: 5751598638,     Regon:150374891

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 44/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 234/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Brzózka-Chamala

Dane Syndyka

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 22314. Bielewicz Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Vip Max” Adam Bielewicz w Glinicy. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 44/19. [BMSiG-21888/2020]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 44/19, w postępowaniu upadłościowym Adama Bielewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „VIP MAX” Adam Bielewicz, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania majątku upadłego oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22314

Dodano: 2020-05-20 19:59:43 przez Administrator

2020-02-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 9157. Bielewicz Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa „Vip Max” Adam Bielewicz w Glinicy. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 44/19. [BMSiG-8722/2020]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 44/19, w postępowaniu upadłościowym Adama Bielewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa „VIP MAX” Adam Bielewicz w Glinicy, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 6 lutego 2020 roku II uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 035/2020 (5925) z dnia 20 lutego 2020 r. → Pozycja 9157

Dodano: 2020-02-20 10:16:00 przez Administrator

2019-11-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 61024. Bielewicz Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa VIP MAX Adam Bielewicz w Glinicy. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 44/19. [BMSiG-60957/2019]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 44/19, w postępowaniu upadłościowym Adama Bielewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bielewicz Adam - FHU „VIP MAX” w Glinicy zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 14 października 2019 r. listy wierzytelności oraz w dniu 29 października 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,
2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 229/2019 (5868) z dnia 27 listopada 2019 r. → Pozycja 61024

Dodano: 2019-11-27 12:20:55 przez Administrator

2019-04-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17849. Bielewicz Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Vip Max” Adam Bielewicz w Glinicy. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 234/18, VIII GUp 44/19. [BMSiG-17393/2019]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7.03.2019 r. roku, sygn. akt VIII GU 234/18, ogłosił upadłość Adama Bielewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa „VIP MAX” Adam Bielewicz, PESEL nr 72122401290, ul. Kochcicka 18, Glinica, 42-793 Ciasna. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 44/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 67/2019 (5706) z dnia 04 kwietnia 2019 r. → Pozycja 17849

Dodano: 2019-04-04 17:22:25 przez Administrator

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17849. Bielewicz Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Vip Max” Adam Bielewicz w Glinicy. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 234/18, VIII GUp 44/19. [BMSiG-17393/2019]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7.03.2019 r. roku, sygn. akt VIII GU 234/18, ogłosił upadłość Adama Bielewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa „VIP MAX” Adam Bielewicz, PESEL nr 72122401290, ul. Kochcicka 18, Glinica, 42-793 Ciasna. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 44/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 67/2019 (5706) z dnia 04 kwietnia 2019 r. → Pozycja 17849

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-04-04 17:22:12 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK