Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFraszczyńska Paulina w upadłości likwidacyjnej (Przemków)

Dane Upadłego

 • Upadły: Fraszczyńska Paulina
 • Adres: , Przemków
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 94062304404,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 1/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 167/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Edyta Zaczkowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Sebastian Ireneusz Domański
 • Numer licencji: 355
 • Adres: Plac Słowiański 1/315, 59-220 Legnica
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: (76)721 8060

2020-07-30 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37754. Fraszczyńska Paulina. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/20. [BMSiG-37942/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauliny Fraszczyńskiej, PESEL 94062304404, zamieszkałej w Przemkowie (59-170), ul. Lipowa 22/5, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, V GUp 1/20, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 2.07.2020 roku złożył do akt postępowania uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w ustawie Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37754

Dodano: 2020-07-30 10:28:57 przez Administrator

2020-04-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 19478. Fraszczyńska Paulina. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/20. [BMSiG-19041/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauliny Fraszczyńskiej, PESEL 94062304404, zamieszkałej w Przemkowie (59-170), ul. Lipowa 22/5, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/20, zawiadamia, że Syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 14.04.2020 roku (data nadania w placówce pocztowej) złożył do akt postępowania listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w ustawie Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 081/2020 (5971) z dnia 27 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19478

Dodano: 2020-04-27 09:24:28 przez Administrator

2020-01-14 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1665. Fraszczyńska Paulina. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 167/19, V GUp 1/20. [BMSiG-1197/2020]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 7 stycznia 2020 roku, sygn. akt V GU 167/19, ogłoszono upadłość Pauliny Fraszczyńskiej, PESEL 94062304404, zamieszkałej w Przemkowie (59-170), ul. Lipowa 22/5, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 1/20. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 008/2020 (5898) z dnia 14 stycznia 2020 r. → Pozycja 1665

Dodano: 2020-01-14 10:00:33 przez Administrator

2020-01-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1665. Fraszczyńska Paulina. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 167/19, V GUp 1/20. [BMSiG-1197/2020]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 7 stycznia 2020 roku, sygn. akt V GU 167/19, ogłoszono upadłość Pauliny Fraszczyńskiej, PESEL 94062304404, zamieszkałej w Przemkowie (59-170), ul. Lipowa 22/5, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 1/20. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 008/2020 (5898) z dnia 14 stycznia 2020 r. → Pozycja 1665

Dodano: 2020-01-14 10:00:28 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK