Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFutoma Agata w upadłości likwidacyjnej (Przeworsk)

Dane Upadłego

 • Upadły: Futoma Agata
 • Adres: , Przeworsk
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 85082313901,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 53/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 11/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-31
 • Sędzia Komisarz: SSR Lesław Zawada

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Wojciech Olejnik
 • Numer licencji: 203
 • Adres: Tatarska 14, 37-700 Przemyśl
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 600 326 428

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22247. Futoma Agata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 53/19. [BMSiG-21833/2020]

Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 53/19, Agaty Futoma, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust 2 pr. up. może przeglądać główną listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22247

Dodano: 2020-05-20 10:17:45 przez Administrator

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9039. Futoma Agata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 11/19, V GUp 53/19. [BMSiG-8382/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 11/19, z dnia 31 stycznia 2019 roku:
I. ogłosił upadłość w stosunku do Agaty Futomy, zam.: Przeworsk, PESEL 85082313901, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady,
III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Olejnika, nr licencji 203,
IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 53/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9039

Dodano: 2019-02-19 10:00:02 przez Administrator

2019-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9039. Futoma Agata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 11/19, V GUp 53/19. [BMSiG-8382/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 11/19, z dnia 31 stycznia 2019 roku:
I. ogłosił upadłość w stosunku do Agaty Futomy, zam.: Przeworsk, PESEL 85082313901, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady,
III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Olejnika, nr licencji 203,
IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 53/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9039

Dodano: 2019-02-19 09:59:56 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK