Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGaworecka Lucyna w upadłości likwidacyjnej (sanok)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gaworecka Lucyna
 • Adres: , sanok
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 91061812127,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 578/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 682/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Witold Olech

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dorota Dietl
 • Numer licencji: 788
 • Adres: Jareniówka 204, 38-200 Jasło
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 609 474 651

2020-02-11 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7192. Gaworecka Lucyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 682/19, V GUp 578/19. [BMSiG-6695/2020]

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt V GU 682/19, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanawia:
I. ogłosić upadłość Lucyny Gaworeckiej, zam. w Sanoku, numer PESEL 91061812127, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olecha;
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Dietl, nr licencji 788;
IV. wezwać Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Rzeszowie pełnomocnikowi z urzędu Adw. Katarzynie Ryznar wynagrodzenia w kwocie 1800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 578/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7192

Dodano: 2020-02-11 09:46:29 przez Administrator

2019-12-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7192. Gaworecka Lucyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 682/19, V GUp 578/19. [BMSiG-6695/2020]

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt V GU 682/19, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanawia:
I. ogłosić upadłość Lucyny Gaworeckiej, zam. w Sanoku, numer PESEL 91061812127, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olecha;
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Dietl, nr licencji 788;
IV. wezwać Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Rzeszowie pełnomocnikowi z urzędu Adw. Katarzynie Ryznar wynagrodzenia w kwocie 1800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 578/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7192

Dodano: 2020-02-11 09:46:26 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK