Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGierzyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej (Płock)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gierzyńska Małgorzata
 • Adres: , Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 75013117102,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Tumska 4B, 09-404 Płock
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 101/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 162/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-11-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Jacek Kęckiewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Anna Kubera
 • Numer licencji: 482
 • Adres: Lipowa 14, 09-408 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 504 051 332

2020-03-25 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 16443. Gierzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-15996/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Gierzyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk w dniu 11 marca 2020 roku złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16443

Dodano: 2020-03-25 11:21:30 przez Administrator

2019-12-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 63226. Gierzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-63012/2019]

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Gierzyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 101/18, ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Płocku przy ulicy Miodowej 23. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 20,10 m2 (pokój z aneksem kuchennym, łazienka z w.c.). Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Minimalna cena sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 71.000,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, pl. Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 30 stycznia 2020 r., o godz. 1400, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63226

Dodano: 2019-12-07 16:03:33 przez Administrator

2019-10-28 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 55423. Gierzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-55318/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Gierzyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 75013117102), sygn. akt V GUp 101/18, syndyk w dniu 7.10.2019 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 209/2019 (5848) z dnia 28 października 2019 r. → Pozycja 55423

Dodano: 2019-10-28 11:09:36 przez Administrator

2019-09-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 48836. Gierzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-48776/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Gierzyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 75013117102), sygn. akt V GUp 101/18, syndyk w dniu 27.08.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 184/2019 (5823) z dnia 23 września 2019 r. → Pozycja 48836

Dodano: 2019-09-23 11:01:30 przez Administrator

2019-07-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 34470. Gierzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-34333/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Gierzyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 75013117102), sygn. akt V GUp 101/18, syndyk w dniu 14.06.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34470

Dodano: 2019-07-02 11:18:31 przez Administrator

2019-06-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 30191. Gierzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-29807/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Gierzyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 75013117102), zawiadamia, iż syndyk w dniu 8.03.2019 r. złożył do akt sprawy prowadzonej pod sygnaturą akt V GUp 101/18 opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Płocku przy ulicy Miodowej 23. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 110/2019 (5749) z dnia 07 czerwca 2019 r. → Pozycja 30191

Dodano: 2019-06-08 22:13:51 przez Administrator

2019-06-07 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 30192. Gierzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 162/18, V GUp 101/18. [BMSiG-29913/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 maja 2019 roku w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Gierzyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 75013117102), sygn. akt V GUp 101/18, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie o sygn. akt V GU 162/18 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Jacka Kęckiewicza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 110/2019 (5749) z dnia 07 czerwca 2019 r. → Pozycja 30192

Dodano: 2019-06-08 22:14:44 przez Administrator

2019-06-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 30115. Gierzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-29811/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Gierzyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 75013117102), sygn. akt V GUp 101/18, syndyk w dniu 01.03.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 110/2019 (5749) z dnia 07 czerwca 2019 r. → Pozycja 30115

Dodano: 2019-06-07 12:51:55 przez Administrator

2018-11-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52383. Gierzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 162/18. [BMSiG-52256/2018]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 162/18, ogłosił upadłość Małgorzaty Gierzyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 75013117102, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Miodowej 23 m. 5. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 162/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 229/2018 (5617) z dnia 27 listopada 2018 r. → Pozycja 52383

Dodano: 2018-11-27 10:16:39 przez Administrator

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52383. Gierzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 162/18. [BMSiG-52256/2018]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 162/18, ogłosił upadłość Małgorzaty Gierzyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 75013117102, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Miodowej 23 m. 5. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 162/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 229/2018 (5617) z dnia 27 listopada 2018 r. → Pozycja 52383

Dodano: 2018-11-27 10:16:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK