Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGodlewski Piotr w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Godlewski Piotr
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 72010300870,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 168/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 240/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-21
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyńsk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Łukasz Ragus
 • Numer licencji: 437
 • Adres: Algierska 23, 03-977 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 783 818 185

2020-03-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16398. Godlewski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 240/19, XIX GUp 168/20. [BMSiG-16023/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 240/19 postanowił:
I. ogłosić upadłość Piotra Godlewskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 33 m. 63 (kod pocztowy 02-587), PESEL 72010300870;
II. określić, że Piotr Godlewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 437);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 168/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul.Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, Sędzia komisarz: SSR Piotr Pełczyński, sygn. akt XIX GUp 168/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16398

Dodano: 2020-03-25 11:04:02 przez Administrator

2020-02-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16398. Godlewski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 240/19, XIX GUp 168/20. [BMSiG-16023/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 240/19 postanowił:
I. ogłosić upadłość Piotra Godlewskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 33 m. 63 (kod pocztowy 02-587), PESEL 72010300870;
II. określić, że Piotr Godlewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 437);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 168/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul.Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, Sędzia komisarz: SSR Piotr Pełczyński, sygn. akt XIX GUp 168/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16398

Dodano: 2020-03-25 11:03:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK