Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGórzyński Michał w upadłości likwidacyjnej (Marki)

Dane Upadłego

 • Upadły: Górzyński Michał
 • Adres: , Marki
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 77041011931,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 811/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1277/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-09-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Kędzierski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Daniel Zabłocki
 • Numer licencji: 1008
 • Adres: Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 696 115 643

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30726. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, X GUp 811/18. [BMSiG-30552/2019]

Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 24 września 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 1277/18 ogłasza jącego upadłość Michała Górzyńskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30726

Dodano: 2019-06-11 20:39:05 przez Administrator

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 30795. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, XIX GUp 610/19. [BMSiG-30546/2019]

Syndyk masy upadłości Michała Górzyńskiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298/2 o powierzchni 3 619 m2 , położonej w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1S/00109803/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach.
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298/2 o powierzchni 3 619 m2 , położonej w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1S/00109803/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach.
2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, oraz w akatch sprawy pod sygn. XIX GUp 610/19, Gmach sądu (czytelnia akt - parter).
3. Cena wywoławcza 134.250,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwieście piećdziesiąt złotych).
4. Pisemne oferty należy składać do dnia 10 lipca 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 610/19.
5. Wymagane wadium w wysokości 13.425,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych) należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 10 lipca 2019 roku.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 12 lipca 2019 roku, o godz. 0945, w sali nr 119.
7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 696 115 643 lub adresem e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30795

Dodano: 2019-06-12 11:39:55 przez Administrator

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20672. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, X GUp 811/18. [BMSiG-20232/2019]

Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 24 września 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 1277/18 ogłaszającego upadłość Michała Górzyńskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20672

Dodano: 2019-04-18 11:35:09 przez Administrator

2019-04-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 19307. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, X GUp 811/18. [BMSiG-18615/2019]

Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 24 września 2018 r. ogłaszającego upadłość Michała Górzyńskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że złożono do akt postępowania opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298/2 o powierzchni 3 619 m2 , położonej w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. SI1S/00109803/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie siedmiu dni od daty ukazania się obwieszczenia, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 72/2019 (5711) z dnia 11 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19307

Dodano: 2019-04-11 14:49:14 przez Administrator

2019-04-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 18230. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, X GUp 811/18. [BMSiG-17595/2019]

Michał Górzyński. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, X GUp 811/18. Syndyk masy upadłości Michała Górzyńskiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298/2 o powierzchni 3 619 m2 położonej w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1S/00109803/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach.
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298/2 o powierzchni 3 619 m2 położonej w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. SI1S/00109803/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach.
2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, oraz w aktach sprawy pod sygn. X GUp 811/18, gmach sądu (czytelnia akt - parter).
3. Cena wywoławcza 179.000,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
4. Pisemne oferty należy składać do dnia 8 maja 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 811/18.
5. Wymagane wadium w wysokości 17.900 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych). należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 8 maja 2019 roku.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 10 maja 2019 roku, o godz. 1130, w sali nr 120. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod num. tel. 696 115 643 lub adresem e-mail daniel.zablocki@kdgir.pl.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 68/2019 (5707) z dnia 05 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18230

Dodano: 2019-04-05 21:27:36 przez Administrator

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15371. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, X GUp 811/18. [BMSiG-14949/2019]

Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 24 września 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 1277/18 ogłaszającego upadłość Michała Górzyńskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15371

Dodano: 2019-03-22 10:32:52 przez Administrator

2018-10-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 43807. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, X GUp 811/18. [BMSiG-43706/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2018 r., w spr. o sygn. akt X GU 1277/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Michała Górzyńskiego, zamieszkałego przy ul. Małej 118 m. 1, 05-270 Marki, PESEL: 77041011931, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008);
5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 811/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 195/2018 (5583) z dnia 08 października 2018 r. → Pozycja 43807

Dodano: 2018-10-08 10:33:11 przez Administrator

2018-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 43807. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, X GUp 811/18. [BMSiG-43706/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2018 r., w spr. o sygn. akt X GU 1277/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Michała Górzyńskiego, zamieszkałego przy ul. Małej 118 m. 1, 05-270 Marki, PESEL: 77041011931, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008);
5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 811/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 195/2018 (5583) z dnia 08 października 2018 r. → Pozycja 43807

Dodano: 2018-10-08 10:33:06 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK