Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław

Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w restrukturyzacji (Wielgomłyny)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław
 • Adres: Niedośpielin 79, 97-525 Wielgomłyny
 • Województwo: Łódzkie
 • NIP: 7721841710
 • Regon:590055024

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • Województwo:Łódzkie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GRz 6/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-11-18
 • Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz

Zarządca sądowy

 • Imię i nazwisko: Bartosz Zacharek
 • Numer licencji: 664
 • Adres: Piotrowska 270/412, 90-361 Łódź
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 506 377 604

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 25169. Czuprynowski Wiesław prowadzący Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w Niedośpielinie. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 3/21. [BMSiG-24468/2022]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w przyśpieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Wiesława Czuprynowskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w Niedośpielinie, NIP 7721841710, REGON 590055024, sygn. akt V GRp 3/21, w dniu 27 czerwca 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. o godz. 1330, sala III, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w przedmiocie głosowania nad układem, oraz że wierzyciele będą głosować nad układem w formie pisemnej w terminie do dnia 17 czerwca 2022 roku (przesyłając ważny głos na otrzymanych od nadzorcy sądowego kartach do głosowania, na adres nadzorcy sądowego Bartosza Zacharka, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź) - liczyć się będzie data wpływu karty do głosowania do nadzorcy.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25169
 • Dodano: 2022-05-11 19:42:09
 • Administrator

2022-03-28 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 16926. Czuprynowski Wiesław prowadzący Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w Wielgomłynach. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 3/21. [BMSiG-16145/2022]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w przyśpieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Wiesława Czuprynowskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w Wielgomłynach, NIP 7721841710, REGON 590055024, sygn. akt V GRp 3/21, został sporządzony spis wierzytelności poz. 1-16 oraz złożony w tutejszym Sądzie w dniu 21 stycznia 2022 roku, oraz informuje o:
a. możliwości zaskarżenia spisu wierzytelności sprzeciwem złożonym w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia spisu wierzytelności, przez:
- uczestników postępowania, - wierzycieli, którzy nie zostali umieszczeni w spisie wierzytelności,
- dłużnika, w sytuacji gdy spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 p.r., - dłużnika lub wierzycieli, którzy nie zostali umieszczeni w spisie wierzytelności.
W przypadku, gdy dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto Sędzia Komisarz informuje o możliwości przeglądania spisu wierzytelności wyłożonego w sekretariacie - czytelni, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu (tel. 044 649-42-00) terminu przeglądania spisu wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 060/2022 (6459) z dnia 28 marca 2022 r. → Pozycja 16926
 • Dodano: 2022-03-28 17:31:38
 • Administrator

2022-01-26 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 4449. Czuprynowski Wiesław prowadzący Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w Niedośpielinie. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 7/21. [BMSiG-3518/2022]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w sprawie Wiesława Czuprynowskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w Niedośpielinie, NIP 7721841710, REGON 590055024, sygn. akt V GR 7/21, w dniu 18 listopada 2021 r. zostało wydane postanowienie o następującej treści:
„1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Wiesława Czuprynowskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław, Niedośpielin 79, 97-525 Wielgomłyny, posiadającego numer NIP 7721841710 oraz numer REGON 590055024,
2. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Zacharka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 664,
3. stwierdzić, że postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego, zaś podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 342 ust. 1 i 3 Prawo restrukturyzacyjne z uwagi na położenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.” Na postanowienie, wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 017/2022 (6416) z dnia 26 stycznia 2022 r. → Pozycja 4449
 • Dodano: 2022-01-26 20:51:10
 • Administrator

2022-01-26 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 4452. Czuprynowski Wiesław prowadzący gospodarstwo rolne Czuprynowski Wiesław w Wielgomłynach. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRz 6/21. [BMSiG-3574/2022]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 roku, zostało stwierdzone umorzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Wiesława Czuprynowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne Czuprynowski Wiesław w Wielgomłynach, NIP 772-184-17-10, sygn. akt V GRz 6/21.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 017/2022 (6416) z dnia 26 stycznia 2022 r. → Pozycja 4452
 • Dodano: 2022-01-26 20:54:07
 • Administrator

2021-11-18 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 4449. Czuprynowski Wiesław prowadzący Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w Niedośpielinie. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 7/21. [BMSiG-3518/2022]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w sprawie Wiesława Czuprynowskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w Niedośpielinie, NIP 7721841710, REGON 590055024, sygn. akt V GR 7/21, w dniu 18 listopada 2021 r. zostało wydane postanowienie o następującej treści:
„1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Wiesława Czuprynowskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław, Niedośpielin 79, 97-525 Wielgomłyny, posiadającego numer NIP 7721841710 oraz numer REGON 590055024,
2. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Zacharka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 664,
3. stwierdzić, że postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego, zaś podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 342 ust. 1 i 3 Prawo restrukturyzacyjne z uwagi na położenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.” Na postanowienie, wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 017/2022 (6416) z dnia 26 stycznia 2022 r. → Pozycja 4449
 • Dodano: 2022-01-26 20:51:03
 • Administrator

2021-03-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 18960. Czuprynowski Wiesław prowadzący Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w Niedośpielinie. [BMSiG-17390/2021]

Wiesław Czuprynowski prowadzący Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław, Niedośpielin 79, 97-525 Wielgomłyny, NIP 7721841710, obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814, ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rozdział 6 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086).
Funkcję nadzorcy układu pełni Paweł Kusak, prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie, ul. Kopernika 5 lok. LU8, NIP 8711681004 (Paweł Kusak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1223). Dzień układowy został ustalony na 19 marca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 53/2021 (6198) z dnia 18 marca 2021 r. → Pozycja 18960
 • Dodano: 2021-03-19 18:00:09
 • Administrator

2021-03-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 18960. Czuprynowski Wiesław prowadzący Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław w Niedośpielinie. [BMSiG-17390/2021]

Wiesław Czuprynowski prowadzący Gospodarstwo Rolne Czuprynowski Wiesław, Niedośpielin 79, 97-525 Wielgomłyny, NIP 7721841710, obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814, ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rozdział 6 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086).
Funkcję nadzorcy układu pełni Paweł Kusak, prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie, ul. Kopernika 5 lok. LU8, NIP 8711681004 (Paweł Kusak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1223). Dzień układowy został ustalony na 19 marca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 53/2021 (6198) z dnia 18 marca 2021 r. → Pozycja 18960
 • Dodano: 2021-03-19 18:00:16
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK