Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGREEN OPERATOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: GREEN OPERATOR Sp. z o.o.
 • Adres: Cypryjska 2G, 02-761 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000497630,     NIP: 5213665849,     Regon:147094429

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 188/17, XIX GUp 161/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1904/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-03-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Królikowska-Saks

Dane Syndyka

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62072. GREEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000497630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2014 r., sygn. akt XIX GUp 161/19. [BMSiG-61808/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Green Operator Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XIX GUp 161/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 23 października 2019 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62072

Dodano: 2019-12-02 13:53:32 przez Administrator

2018-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2957. GREEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000497630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2014 r., sygn. akt X GUp 188/17. [BMSiG-2413/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Green Operator sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 188/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 5 grudnia 2017 roku listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 15/2018 (5403) z dnia 22 stycznia 2018 r. → Pozycja 2957

Dodano: 2018-01-22 20:02:32 przez Administrator

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10677. GREEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000497630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2014 r., sygn. akt X GU 1904/16, X GUp 188/17. [BMSiG-10234/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2017 r. (sygn. akt X GU 1904/16) ogłosił upadłość Green Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-761) przy ul. Cypryjskiej 2G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000497630. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Królikowską-Saks, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Annę Żuławę. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 188/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10677

Dodano: 2017-03-26 15:24:43 przez Administrator

2017-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10677. GREEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000497630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2014 r., sygn. akt X GU 1904/16, X GUp 188/17. [BMSiG-10234/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2017 r. (sygn. akt X GU 1904/16) ogłosił upadłość Green Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-761) przy ul. Cypryjskiej 2G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000497630. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Królikowską-Saks, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Annę Żuławę. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 188/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10677

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-03-26 15:24:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK