Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGrzenkowicz-Krasoń Katarzyna w upadłości likwidacyjnej (Mirosław)

Dane Upadłego

 • Upadły: Grzenkowicz-Krasoń Katarzyna
 • Adres: , Mirosław
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 81051901427,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 290/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: , XI GU 665/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-10-11
 • Sędzia Komisarz: ASR Wojciech Stanke

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Ślusarczyk
 • Numer licencji: 33
 • Adres: Pilska 4, 64-930 Kotuń
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 606 281 840

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16415. Grzenkowicz-Krasoń Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 290/19. [BMSiG-15958/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Katarzyny Grzenkowicz-Krasoń (PESEL 81051901427), zawiadamia, że dnia 19 grudnia 2019 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16415

Dodano: 2020-03-25 11:14:40 przez Administrator

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54227. Grzenkowicz-Krasoń Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 290/19, XI GU 665/19. [BMSiG-54097/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 665/19, ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Grzenkowicz-Krasoń (PESEL 81051901427), zamieszkałej w Mirosławiu (64-850 Ujście) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 290/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Katarzyny Grzenkowicz- -Krasoń do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Katarzyny Grzenkowicz-Krasoń, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Ślusarczyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 33). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54227

Dodano: 2019-10-22 10:22:37 przez Administrator

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54227. Grzenkowicz-Krasoń Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 290/19, XI GU 665/19. [BMSiG-54097/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 665/19, ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Grzenkowicz-Krasoń (PESEL 81051901427), zamieszkałej w Mirosławiu (64-850 Ujście) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 290/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Katarzyny Grzenkowicz- -Krasoń do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Katarzyny Grzenkowicz-Krasoń, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Ślusarczyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 33). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54227

Dodano: 2019-10-22 10:22:34 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK