Gut Izabela ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Gut Izabela
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 87092709082
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 194/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 301/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-24
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Anna Grudzień-Kurpiewska
 • Numer licencji: 662
 • Adres: Pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 513 175 036

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46356. Gut Izabela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 301/20, V GUp 194/20. [BMSiG-46911/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.07.2020 r. w sprawie V GU 301/20 (nowa sygn. akt V GUp 194/20), ogłoszona została upadłość dłużniczki Izabeli Gut, zamieszkałej pod adresem: ul. Słowicza 1, 86-260 Unisław, PESEL 87092709082, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka - Annę Grudzień-Kurpiewską, nr licencji 662, adres: pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 498). Wzywa wierzycieli Izabeli Gut do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Izabeli Gut, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46356
 • Dodano: 2020-09-14 10:59:45
 • Administrator

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46356. Gut Izabela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 301/20, V GUp 194/20. [BMSiG-46911/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.07.2020 r. w sprawie V GU 301/20 (nowa sygn. akt V GUp 194/20), ogłoszona została upadłość dłużniczki Izabeli Gut, zamieszkałej pod adresem: ul. Słowicza 1, 86-260 Unisław, PESEL 87092709082, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka - Annę Grudzień-Kurpiewską, nr licencji 662, adres: pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 498). Wzywa wierzycieli Izabeli Gut do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Izabeli Gut, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46356
 • Dodano: 2020-09-14 10:59:42
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK