Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJakubowska Anna w upadłości likwidacyjnej (Końskie)

Dane Upadłego

 • Upadły: Jakubowska Anna
 • Adres: , Końskie
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 70031007200,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 115/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 413/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Dorota Tylus-Chałońska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Emilia Katarzyna Polańska
 • Numer licencji: 610
 • Adres: Warszawska 31/16, 25-518 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 609 504 567

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16416. Jakubowska Anna. Sąd Rejonowy w Kiecach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 115/19. [BMSiG-16028/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 17 lutego 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności Anny Jakubowskiej, PESEL 70031007200, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 115/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16416

Dodano: 2020-03-25 11:14:56 przez Administrator

2020-03-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14669. Jakubowska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 115/19. [BMSiG-14335/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 24 lutego 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności Anny Jakubowskiej, PESEL 70031007200, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 115/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 052/2020 (5942) z dnia 16 marca 2020 r. → Pozycja 14669

Dodano: 2020-03-16 11:34:27 przez Administrator

2019-10-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54859. Jakubowska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 115/19. [BMSiG-54756/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 1 października 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności Anny Jakubowskiej, PESEL 70031007200, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 115/19. Uzupełniająca lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów, przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 207/2019 (5846) z dnia 24 października 2019 r. → Pozycja 54859

Dodano: 2019-10-24 10:37:47 przez Administrator

2019-09-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 45537. Jakubowska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 115/19. [BMSiG-45585/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 26 lipca 2019 r. lista wierzytelności Anny Jakubowskiej, PESEL 70031007200, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 115/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 171/2019 (5810) z dnia 04 września 2019 r. → Pozycja 45537

Dodano: 2019-09-04 11:12:36 przez Administrator

2019-04-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18119. Jakubowska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 413/18, V GUp 115/19. [BMSiG-17525/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 marca 2019 r.: - ogłosił upadłość dłużnika Anny Jakubowskiej, PESEL 70031007200, zamieszkałej w Końskich, ul. Gimnazjalna 93 m. 2; - określił, że upadły Anna Jakubowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 29 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 141), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 115/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 68/2019 (5707) z dnia 05 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18119

Dodano: 2019-04-05 12:37:57 przez Administrator

2019-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18119. Jakubowska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 413/18, V GUp 115/19. [BMSiG-17525/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 marca 2019 r.: - ogłosił upadłość dłużnika Anny Jakubowskiej, PESEL 70031007200, zamieszkałej w Końskich, ul. Gimnazjalna 93 m. 2; - określił, że upadły Anna Jakubowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 29 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 141), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 115/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 68/2019 (5707) z dnia 05 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18119

Dodano: 2019-04-05 12:37:52 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK