Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. w restrukturyzacji (Jarocin)

Dane Upadłego

 • Upadły: JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A.
 • Adres: Zaciszna 14, 63-200 Jarocin
 • Województwo: Wielkopolskie
 • KRS: 0000043923 ,     NIP: 6170000864,     Regon:250294031

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GRs 1/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 1/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Jadwiga Dobrowolska

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Leszek Burzyński
 • Numer licencji: 1389
 • Adres: Orzechowa 35/6, 50-540 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 606 332 128

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 37631. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GRs 1/20. [BMSiG-37434/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A z s. w Jarocinie, KRS 0000043923, sygn. akt V GRs 1/20, zarządca złożył w dniach 3.07.2020 r. oraz 17.07.2020 r. uzupełniające spisy wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37631

Dodano: 2020-07-29 14:31:28 przez Administrator

2020-07-14 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 34442. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GRs 1/20. [BMSiG-34272/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek S.A z s. w Jarocinie, KRS 0000043923, sygn. akt V GRs 1/20, postanowieniem z dnia 3.07.2020 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr.rest.) zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 27.03.2020 r. oraz uzupełniający spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 20.04.2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 135/2020 (6025) z dnia 14 lipca 2020 r. → Pozycja 34442

Dodano: 2020-07-14 22:21:46 przez Administrator

2020-06-02 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 24883. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GRs 1/20. [BMSiG-24396/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A z s. w Jarocinie, KRS 0000043923, sygn. akt V GRs 1/20, zarządca złożył dnia 20.04.2020 r. uzupełniający spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 106/2020 (5996) z dnia 02 czerwca 2020 r. → Pozycja 24883

Dodano: 2020-06-02 19:18:04 przez Administrator

2020-06-02 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 24882. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GRs 1/20. [BMSiG-24391/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A z s. w Jarocinie, KRS 0000043923, sygn. akt V GRs 1/20, zarządca złożył dnia 27.03.2020 r. spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 106/2020 (5996) z dnia 02 czerwca 2020 r. → Pozycja 24882

Dodano: 2020-06-02 19:17:18 przez Administrator

2020-03-13 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14569. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923 SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GR 1/20. [BMSiG-13870/2020]

Postanowieniem z dn. 26.02.2020 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GR 1/20 otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jarocinie, numer KRS 0000043923. Pozostawiono zarząd własny dłużnikowi. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz zarządcę w osobie Leszka Burzyńskiego, numer licencji 1389. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygnaturą V GRs 1/20. Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne 1) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. 2) O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Art. 290 Prawo restrukturyzacyjne Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego przepisy art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 051/2020 (5941) z dnia 13 marca 2020 r. → Pozycja 14569

Dodano: 2020-03-14 17:10:33 przez Administrator

2020-02-26 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14569. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923 SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GR 1/20. [BMSiG-13870/2020]

Postanowieniem z dn. 26.02.2020 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GR 1/20 otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jarocinie, numer KRS 0000043923. Pozostawiono zarząd własny dłużnikowi. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz zarządcę w osobie Leszka Burzyńskiego, numer licencji 1389. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygnaturą V GRs 1/20. Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne 1) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. 2) O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Art. 290 Prawo restrukturyzacyjne Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego przepisy art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 051/2020 (5941) z dnia 13 marca 2020 r. → Pozycja 14569

Pliki do pobrania

Dodano: 2020-03-14 17:10:24 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK