Jolanta Krzysiek (Bydgoszcz)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Jolanta Krzysiek
 • Adres: , Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 69110803345

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: BY1B/GUp-s/155/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-05-11
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A, 85-128 Bydgoszcz, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Jolanta Krzysiek, PESEL 69110803345, sygnatura akt BY1B/GU/80/2022, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużniczki Jolanty Krzysiek (numer PESEL 69110803345), zamieszkałej w Bydgoszczy, adres: ul. Jagiellońska 60/12, 85-050 Bydgoszcz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze i dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym i dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz,
4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić Agnieszka Rajewska (numer licencji 1001),
5. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego,
6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny,
7. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić Agnieszka Rajewska (numer licencji 1001) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 700,00 (siedemset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na rachunek bankowy syndyka o numerze: 33 1050 1139 1000 0091 1290 6814.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: BY1B/GUp-s/155/2022.
Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00137
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 21:05:28
 • Administrator

2022-01-24 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Jolanta Krzysiek,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu]
wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 13 stycznia 2022 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220124/00069
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-01-24 14:30:05
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK