Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJózwa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej (Góra)

Dane Upadłego

 • Upadły: Józwa Elżbieta
 • Adres: , Góra
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 62082505004,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 6/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 150/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-21
 • Sędzia Komisarz: SSR Edyta Zaczkowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Leszek Burzyński
 • Numer licencji: 1389
 • Adres: Orzechowa 35/6, 50-540 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 606 332 128

2020-02-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7479. Józwa Elżbieta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 150/19, V GUp 6/20. [BMSiG-6945/2020]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2020 roku, sygn. akt V GU 150/19, ogłosił upadłość Elżbiety Józwa, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 56-200 Góra, ul. Podwale 9/4, PESEL 62082505004, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Leszka Burzyńskiego (nr licencji 1389). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi, Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt V GUp 6/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7479

Dodano: 2020-02-12 09:55:40 przez Administrator

2020-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7479. Józwa Elżbieta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 150/19, V GUp 6/20. [BMSiG-6945/2020]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2020 roku, sygn. akt V GU 150/19, ogłosił upadłość Elżbiety Józwa, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 56-200 Góra, ul. Podwale 9/4, PESEL 62082505004, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Leszka Burzyńskiego (nr licencji 1389). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi, Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt V GUp 6/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7479

Dodano: 2020-02-12 09:55:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK