Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKabziński Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej (Gniezno)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kabziński Eugeniusz
 • Adres: , Gniezno
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 68081510753,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 216/16/L
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 223/16/L
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-08-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Lipowicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Beata Anna Mikołajewicz
 • Numer licencji: 277
 • Adres: B. Chrobrego 41B, 62-200 Gniezno
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: (61)424 2838

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62070. Kabziński Eugeniusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 216/16. [BMSiG-62313/2019]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Kabzińskiego (PESEL 68081510753), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 216/16, informuje, że został złożony przez syndyka w dniu 16.08.2019 r. ostateczny plan podziału, który można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62070

Dodano: 2019-12-02 13:53:05 przez Administrator

2018-08-10 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35036. Kabziński Eugeniusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 216/16. [BMSiG-34768/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 216/16, dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej - Eugeniusz Kabziński, zam. w Gnieźnie, informuje iż syndyk w dniu 21.02.2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na czwartej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 155/2018 (5543) z dnia 10 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35036

Dodano: 2018-08-10 13:03:01 przez Administrator

2018-04-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 15845. Kabziński Eugeniusz. Sąd Rejonowy Poznań– Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 216/16. [BMSiG-15135/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 216/16 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Eugeniusz Kabziński, zam. w Gnieźnie, informuje iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi drugą oraz trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sali przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na drugiej oraz trzeciej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 74/2018 (5462) z dnia 16 kwietnia 2018 r. → Pozycja 15845

Dodano: 2018-04-17 21:35:34 przez Administrator

2017-08-30 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32925. Kabziński Eugeniusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 216/16. [BMSiG-33288/2017]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 216/16, dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Eugeniusza Kabzińskiego w upadłości likwidacyjnej, zamieszkałego w Gnieźnie, PESEL: 68081510753, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi główną i uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu - pokój 12 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 167/2017 (5304) z dnia 30 sierpnia 2017 r. → Pozycja 32925

Dodano: 2017-08-31 10:21:16 przez Administrator

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26993. Kabziński Eugeniusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 223/16/L, XI GUp 216/16/L. [BMSiG-27586/2016]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 223/16/L ogłosił upadłość dłużnika Eugeniusza Kabzińskiego (PESEL: 68081510753), zamieszkałego w Gnieźnie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 216/16/L. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Beaty Mikołajewicz. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono upadłego.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26993

Dodano: 2017-01-05 21:56:59 przez Administrator

2016-08-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26993. Kabziński Eugeniusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 223/16/L, XI GUp 216/16/L. [BMSiG-27586/2016]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 223/16/L ogłosił upadłość dłużnika Eugeniusza Kabzińskiego (PESEL: 68081510753), zamieszkałego w Gnieźnie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 216/16/L. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Beaty Mikołajewicz. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono upadłego.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26993

Dodano: 2017-01-05 21:56:43 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK