Karolewicz Rafał w upadłości likwidacyjnej (Gorzów Wlkp)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Karolewicz Rafał
 • Adres: , Gorzów Wlkp
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 74083105510

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 93/19
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-09-25
 • Sędzia Komisarz: ASR Agnieszka Laska

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Adam Waldemar Pawluć
 • Numer licencji: 553
 • Adres: Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp
 • Województwo: Lubuskie
 • Telefon: (95) 725 5150, 507 047 637

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25063. Karolewicz Rafał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 101/19. [BMSiG-24470/2022]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GUp 101/19 w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Rafała Karolewicza, w przedmiocie wniosku upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, w dniu 17 stycznia 2022 r. postanowił:
I. ustalić, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Rafała Karolewicza pozostają następujące niezaspokojone wierzytelności uznane na liście wierzytelności:
- przysługująca Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu - wierzytelność uznana na liście i pozostała do spłaty - 98,41 zł,
- przysługująca Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie - wierzytelność uznana na liście i pozostała do spłaty - 6.800,32 zł,
- przysługująca Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu - wierzytelność uznana na liście i pozostała do spłaty - 2.357,60 zł,
- przysługująca Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie - wierzytelność uznana na liście i pozostała do spłaty - 5.100,42 zł;
II. na podstawie art. 49116 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe umorzyć bez ustalania planu spłaty niezaspokojone zobowiązania upadłego Rafała Karolewicza wskazane w punkcie I niniejszego postanowienia oraz pozostałe zobowiązania upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, a mogły być wpisane na listę wierzytelności;
III. określić wysokość kosztów postępowania na kwotę 8.623,86 zł brutto, ustalając iż zostały pokryte z masy upadłości do wysokości 1.207,85 zł brutto;
IV. obciążyć Skarb Państwa niepokrytymi z masy upadłości kosztami postępowania w wysokości 7.416,01 zł brutto.
Pouczenie do postanowienia:
I. Od postanowienia służy zażalenie.
II. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim w nieprzekraczalnym terminie tygodnia od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
III. Uczestnicy postępowania mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25063
 • Dodano: 2022-05-11 18:21:20
 • Administrator

2021-02-24 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 13278. Karolewicz Rafał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 101/19. [BMSiG-11902/2021]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Rafała Karolewicza, sygn. akt V GUp 101/19, ogłasza, że syndyk przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 37/2021 (6182) z dnia 24 lutego 2021 r. → Pozycja 13278

 • Dodano: 2021-02-24 15:23:42
 • Administrator

2021-01-26 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 5615. Karolewicz Rafał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 101/19. [BMSiG-4197/2021]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Rafała Karolewicza, o sygn. akt V GUp 101/19, ogłasza, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziale Gospodarczym, mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 16/2021 (6161) z dnia 26 stycznia 2021 r. → Pozycja 5615
 • Dodano: 2021-01-26 17:01:51
 • Administrator

2019-10-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52893. Karolewicz Rafał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 79/19, V GUp 93/19. [BMSiG-52749/2019]

Niniejszym zawiadamia się, że dnia 25 września 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 79/19, ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Rafała Karolewicza (PESEL: 74083105510), zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Adama Pawlucia. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sygn. akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 93/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 200/2019 (5839) z dnia 15 października 2019 r. → Pozycja 52893
 • Dodano: 2019-10-15 09:30:49
 • Administrator

2019-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52893. Karolewicz Rafał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 79/19, V GUp 93/19. [BMSiG-52749/2019]

Niniejszym zawiadamia się, że dnia 25 września 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 79/19, ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Rafała Karolewicza (PESEL: 74083105510), zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Adama Pawlucia. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sygn. akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 93/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 200/2019 (5839) z dnia 15 października 2019 r. → Pozycja 52893
 • Dodano: 2019-10-15 09:30:46
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK