KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji (Szczecin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Zarządca sądowy
 • Upadły: KJB Krzysztof Bałamącek
 • Adres: Polanka 18, 70-731 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 79063008656
 • NIP: 9551935524
 • Regon:320251020
 • Sygnatura akt Upadłości: XII GRu 2/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GR 6/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-09-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Monika Rzepiejewska
 • Imię i nazwisko: Bartosz Marcin Stawarski
 • Numer licencji: 216
 • Adres: Piotrkowska 25, 71-037 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 888 088 222

2021-06-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 36797. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-35798/2021]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postępowanie układowe Krzysztofa Bałamącka zostało zakończone w dniu 2 marca 2021 roku i z tym dniem nadzorca sądowy Bartosz Stawarski objął funkcję nadzorcy wykonania układu - sygn. akt XII GRu 2/16.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 108/2021 (6253) z dnia 08 czerwca 2021 r. → Pozycja 36797
 • Dodano: 2021-06-09 09:25:55
 • Administrator

2020-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 35305. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-35278/2020]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r. zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika Krzysztofa Bałamącka (nr PESEL 79063008656) w dniu 21 stycznia 2020 roku o następującej treści:
„GRUPA 1 - wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza 15.000,00 zł - spłata wierzytelności w całości jednorazowo w okresie 9 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
GRUPA 2 - wierzyciele, których wierzytelność przekracza 15.001,00 zł, a nie przekracza 100.000,00 zł - spłata wierzytelności w całości w czterech ratach płatnych, co pół toku, przy czym pierwsza rata płatna będzie po 15 miesiącach od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
GRUPA 3 - wierzyciele, których wierzytelność przekracza 100.001,00 zł - spłata wierzytelności w całości w dwunastu ratach płatnych, co pół roku, przy czym pierwsza rata płatna będzie po 18 miesiącach od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu” - w postępowaniu układowym dłużnika Krzysztofa Bałamącka, sygn. akt XII GRu 2/16. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 138/2020 (6028) z dnia 17 lipca 2020 r. → Pozycja 35305
 • Dodano: 2020-07-17 21:35:45
 • Administrator

2020-04-28 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 19716. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-19212/2020]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż sędzia sprawozdawca wyznaczył termin posiedzenia w postępowaniu układowym dłużnika Krzysztofa Bałamącka przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na dzień 30 czerwca 2020 r., godz. 900 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ulicy Narutowicza 19, w sali nr 4, celem rozpoznania układu - sygn. akt XII GRu 2/16.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 082/2020 (5972) z dnia 28 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19716
 • Dodano: 2020-04-28 17:15:50
 • Administrator

2020-02-10 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 7148. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w upadłości restrukturyzacyjnej układowej w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-6318/2020]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 stycznia 2020 r. sędzia komisarz stwierdził, iż doszło do przyjęcia układu o następującej treści:
GRUPA 1 - wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza 15.000,00 zł - spłata wierzytelności w całości jednorazowo w okresie 9 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
GRUPA 2 - wierzyciele, których wierzytelność przekracza 15.001,00 zł a nie przekracza 100.000,00 zł - spłata wierzytelności w całości, w czterech ratach płatnych co pół roku, przy czym pierwsza rata płatna będzie po 15 miesiącach od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
GRUPA 3 - wierzyciele, których wierzytelność przekracza 100.001,00 zł - spłata wierzytelności w całości, w dwunastu ratach płatnych co pół roku, przy czym pierwsza rata płatna będzie po 18 miesiącach od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - w postępowaniu układowym dłużnika Krzysztofa Bałamącka, sygn. akt XII GRu 2/16.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 027/2020 (5917) z dnia 10 lutego 2020 r. → Pozycja 7148
 • Dodano: 2020-02-10 18:46:32
 • Administrator

2020-01-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 2916. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w upadłości restrukturyzacyjnej układowej w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-1782/2020]

W związku ze złożeniem przez nadzorcę sądowego w dniu 15 października 2019 roku uzupełniającego spisu wierzytelności w postępowaniu układowym dłużnika Krzysztofa Bałamącka - sygn. akt XII GRu 2/16 - Sędzia komisarz ogłasza o prawie przeglądania spisu przez uczestników postępowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającego spisu wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 012/2020 (5902) z dnia 20 stycznia 2020 r. → Pozycja 2916
 • Dodano: 2020-01-20 17:04:38
 • Administrator

2019-06-19 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 32701. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-32334/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż Sędzia komisarz zmienił postanowienie z dnia 19 marca 2019 roku w ten sposób, iż zwołał zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu układowym dłużnika Krzysztofa Bałamącka przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na dzień 17 września 2019 r., godz. 1100, w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ulicy Narutowicza 19 - sala nr 12, celem głosowania nad układem. Określono, że głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przeprowadzone pisemnie oraz ustnie - sygn. akt XII GRu 2/16.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32701
 • Dodano: 2019-06-19 20:33:19
 • Administrator

2019-05-08 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 23556. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w upadłości restrukturyzacyjnej układowej w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-22766/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż Sędzia komisarz zwołał Zgromadzenie Wierzycieli w postępowaniu układowym dłużnika Krzysztofa Bałamącka, przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na dzień 11 czerwca 2019 r., godz. 1100, w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ulicy Narutowicza 19 - sala nr 12, celem głosowania nad układem. Określono, że głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli zostanie przeprowadzone pisemnie oraz ustnie - sygn. akt XII GRu 2/16.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 88/2019 (5727) z dnia 08 maja 2019 r. → Pozycja 23556
 • Dodano: 2019-05-08 22:29:26
 • Administrator

2019-04-30 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 22695. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w upadłości restrukturyzacyjnej układowej w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-22012/2019]

W związku ze złożeniem przez nadzorcę sądowego uzupełniającego spisu wierzytelności z dnia 20 marca 2019 r. w postępowaniu układowym dłużnika Krzysztofa Bałamącka, sygn. akt XII GRu 2/16, Sędzia komisarz ogłasza o prawie przeglądania spisu przez uczestników postępowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającego spisu wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 84/2019 (5723) z dnia 30 kwietnia 2019 r. → Pozycja 22695
 • Dodano: 2019-04-30 16:08:23
 • Administrator

2019-02-13 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 8258. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-7625/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 roku zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 1 czerwca 2017 roku w postępowaniu układowym dłużnika Krzysztofa Bałamącka - sygn. akt XII GRu 2/16.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 31/2018 (5670) z dnia 13 lutego 2019 r. → Pozycja 8258
 • Dodano: 2019-02-13 20:32:18
 • Administrator

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Nadzorcy Sądowego

Poz. 26028. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-25463/2018]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku zmieniono nadzorcę sądowego wyznaczonego w postępowaniu układowym dłużnika Krzysztofa Bałamącka - sygn. akt XII GRu 2/16 - w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego nadzorcy sądowego Marcina Filipowicza powołano nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Stawarskiego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26028
 • Dodano: 2018-06-16 15:20:18
 • Administrator

2017-07-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 28925. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-28976/2017]

W związku ze złożeniem przez nadzorcę sądowego w dniu 1 czerwca 2017 roku spisu wierzytelności w postępowaniu układowym Krzysztofa Bałamącka - sygn. akt XII GRu 2/16 - Sędzia komisarz ogłasza o prawie jego przeglądania przez uczestników postępowania w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do spisu wierzytelności na podstawie art. 91 i 92 Prawa restrukturyzacyjnego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 144/2017 (5281) z dnia 27 lipca 2017 r. → Pozycja 28925
 • Dodano: 2017-07-29 07:59:49
 • Administrator

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27078. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 6/16, XII GRu 2/16. [BMSiG-27539/2016]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 września 2016 roku otwarto postępowanie układowe dłużnika Krzysztofa Bałamącka, PESEL 79063008656, zamieszkałego przy ul. Polanka 18, 70-731 Szczecin, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRu 2/16. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Marcina Filipowicza, nr licencji 302. Wskazano, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 978). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27078
 • Dodano: 2016-10-21 20:11:13
 • Administrator

2016-09-15 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27078. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 6/16, XII GRu 2/16. [BMSiG-27539/2016]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 września 2016 roku otwarto postępowanie układowe dłużnika Krzysztofa Bałamącka, PESEL 79063008656, zamieszkałego przy ul. Polanka 18, 70-731 Szczecin, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRu 2/16. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Marcina Filipowicza, nr licencji 302. Wskazano, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 978). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27078

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2016-10-21 20:10:50
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK