Kłos Beata ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Kłos Beata
 • Adres: ,
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 70041501668
 • Sygnatura akt Upadłości: XIV GUp 559/21
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIV GU 315/21
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2021-07-27
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2022-01-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 3127. Kłos Beata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 559/21. [BMSiG-2285/2022]

Sygn. akt XIV GUp 559/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Kłos, PESEL 70041501668, został złożony opis i oszacowanie należącego do upadłej udziału w 1/2 części prawa współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ulicy Rawskiej 82, a stanowiącej działki gruntu nr 122/2 i 122/10, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr LD1H/00037416/6. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie powyższego prawa do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, Łódź. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 559/21.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 013/2022 (6412) z dnia 20 stycznia 2022 r. → Pozycja 3127
 • Dodano: 2022-01-20 15:57:04
 • Administrator

2022-01-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 3071. Kłos Beata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 559/21. [BMSiG-2288/2022]

OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia wyznaczony zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 13 grudnia 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Kłos, PESEL 70041501668, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w budynku przy ul. Pomorskiej 37 w Łodzi, pokój 106, a w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 559/21.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 013/2022 (6412) z dnia 20 stycznia 2022 r. → Pozycja 3071
 • Dodano: 2022-01-20 19:15:54
 • Administrator

2021-08-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52743. Kłos Beata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 315/21, XIV GUp 559/21. [BMSiG-52208/2021]

Sygn. akt XIV GU 315/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Beaty Kłos, PESEL 70041501668, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 559/21.
Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Andrzeja Świądera, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 110.
Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 90-553 Łódź, ul. M. Kopernika 72 lok. 171, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 160/2021 (6305) z dnia 19 sierpnia 2021 r. → Pozycja 52743
 • Dodano: 2021-08-19 14:03:14
 • Administrator

2021-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52743. Kłos Beata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 315/21, XIV GUp 559/21. [BMSiG-52208/2021]

Sygn. akt XIV GU 315/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Beaty Kłos, PESEL 70041501668, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 559/21.
Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Andrzeja Świądera, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 110.
Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 90-553 Łódź, ul. M. Kopernika 72 lok. 171, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 160/2021 (6305) z dnia 19 sierpnia 2021 r. → Pozycja 52743
 • Dodano: 2021-08-19 14:03:07
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK