Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKowalska Natalia w upadłości likwidacyjnej (Kielce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kowalska Natalia
 • Adres: , Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 84101800343,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 80/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 70/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Arkadiusz Sędka

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Ilona Gowin-Brodowska
 • Numer licencji: 1253
 • Adres: Karczówkowska 5A/116, 25-019 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 661 699 183

2020-03-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16014. Kowalska Natalia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 70/20, V GUp 80/20. [BMSiG-15503/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 27 lutego 2020 roku: - ogłosił upadłość dłużnika Natalii Kowalskiej, nr PESEL 84101800343, zamieszkałej w Kielcach, ul. Jana Chryzostoma Paska numer domu 10 nr lokalu 29, kod pocztowy 25-108; - określił, że upadła Natalia Kowalska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ilony Gowin- -Brodowskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1253; - wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; - określił, że upadła Natalia Kowalska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 80/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16014

Dodano: 2020-03-23 09:10:05 przez Administrator

2020-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16014. Kowalska Natalia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 70/20, V GUp 80/20. [BMSiG-15503/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 27 lutego 2020 roku: - ogłosił upadłość dłużnika Natalii Kowalskiej, nr PESEL 84101800343, zamieszkałej w Kielcach, ul. Jana Chryzostoma Paska numer domu 10 nr lokalu 29, kod pocztowy 25-108; - określił, że upadła Natalia Kowalska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ilony Gowin- -Brodowskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1253; - wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; - określił, że upadła Natalia Kowalska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 80/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16014

Dodano: 2020-03-23 09:10:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK