Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKuling Joanna w upadłości likwidacyjnej (Gdańsk)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kuling Joanna
 • Adres: , Gdańsk
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 67041700241,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 20/19of/KK
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 507/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Karolina Kondracka

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dominika Bączek
 • Numer licencji: 921
 • Adres: Pomorska 7A, 84-252 Orle
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 728 801 049

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16420. Kuling Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 20/19of/KK. [BMSiG-15912/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Kuling, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 67041700241, zamieszkałej w Gdańsku przy ul. Styp-Rekowskiego 10/3, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 20/19of/KK, została sporządzona i złożona w dniu 1 października 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności wobec Joanny Kuling. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16420

Dodano: 2020-03-25 11:15:52 przez Administrator

2019-02-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7725. Kuling Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 507/18, VI GUp 20/19of/KK. [BMSiG-7076/2019]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 507/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Joanny Kuling, zamieszkałej w Gdańsku 80-808 przy ul. Styp-Rekowskiego 10/3, numer ewidencyjny PESEL: 67041700241, nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłej Joanny Kuling, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej;
4. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek - numer licencji 921; 5. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości;
6. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 20/19of/KK. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 30/2018 (5669) z dnia 12 lutego 2019 r. → Pozycja 7725

Dodano: 2019-02-12 10:30:41 przez Administrator

2019-01-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7725. Kuling Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 507/18, VI GUp 20/19of/KK. [BMSiG-7076/2019]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 507/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Joanny Kuling, zamieszkałej w Gdańsku 80-808 przy ul. Styp-Rekowskiego 10/3, numer ewidencyjny PESEL: 67041700241, nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłej Joanny Kuling, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej;
4. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek - numer licencji 921; 5. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości;
6. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 20/19of/KK. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 30/2018 (5669) z dnia 12 lutego 2019 r. → Pozycja 7725

Dodano: 2019-02-12 10:30:35 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK