Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęLaskowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej (Końskie)

Dane Upadłego

 • Upadły: Laskowski Tomasz
 • Adres: , Końskie
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 51030117033,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GU 498/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 498/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-17
 • Sędzia Komisarz: SSR Dorota Tylus-Chałońska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Kazimierz Skrzypek
 • Numer licencji: 254
 • Adres: Wojska Polskiego 7/15, 25-364 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 889 618 685

2020-02-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7496. Laskowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 498/19. [BMSiG-6944/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2020 r. w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Tomasza Laskowskiego o ogłoszenie upadłości Tomasza Laskowskiego, postanawia:
1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Laskowskiego, nr PESEL 51030117033, zamieszkałego w Końskich, ul. Armii Krajowej 12/78, określając, że upadły Tomasz Laskowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Doroty Tylus-Chałońskiej oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenia do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7496

Dodano: 2020-02-12 10:11:56 przez Administrator

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7496. Laskowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 498/19. [BMSiG-6944/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2020 r. w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Tomasza Laskowskiego o ogłoszenie upadłości Tomasza Laskowskiego, postanawia:
1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Laskowskiego, nr PESEL 51030117033, zamieszkałego w Końskich, ul. Armii Krajowej 12/78, określając, że upadły Tomasz Laskowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Doroty Tylus-Chałońskiej oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenia do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7496

Dodano: 2020-02-12 10:11:51 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK