Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęLatzke Tomasz w upadłości likwidacyjnej (Szczecin)

Dane Upadłego

  • Upadły: Latzke Tomasz
  • Adres: , Szczecin
  • Województwo: Zachodniopomorskie
  • PESEL: 78051708512 ,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 22/18
  • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 377/17
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-02-20
  • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Smoleń

Dane Syndyka

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37458. Latzke Tomasz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 22/18. [BMSiG-37704/2020]

W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności w dniu w dniu 20 września 2018 roku, z wyjątkiem pozycji 9 listy wierzytelności dotyczącej zgłoszenia wierzytelności numer 10 oraz uzupełniającą listę wierzytelności złożoną dnia 6 grudnia 2019 roku dotyczącą zgłoszenia wierzytelności numer 10, pozycja 9 listy, w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Latzke, sygn. akt XII GUp 22/18, Sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, Biuro Obsługi Interesantów - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu do Sędziego komisarza, co do listy wierzytelności i uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37458

Dodano: 2020-07-29 10:09:55 przez Administrator

2018-03-02 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9241. Latzke Tomasz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 377/17, XII GUp 22/18. [BMSiG-8438/2018]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Latzke, zamieszkałego w Szczecinie przy ul. Żwirki i Wigury 8/2, PESEL 78051708512 i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 22/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Remigiusza Frydrychowicza, nr licencji 554. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm). Nadto Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 44/2018 (5432) z dnia 02 marca 2018 r. → Pozycja 9241

Dodano: 2018-03-02 10:01:20 przez Administrator

2018-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9241. Latzke Tomasz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 377/17, XII GUp 22/18. [BMSiG-8438/2018]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Latzke, zamieszkałego w Szczecinie przy ul. Żwirki i Wigury 8/2, PESEL 78051708512 i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 22/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Remigiusza Frydrychowicza, nr licencji 554. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm). Nadto Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 44/2018 (5432) z dnia 02 marca 2018 r. → Pozycja 9241

Dodano: 2018-03-02 10:01:15 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK