Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMalinowski Józef w upadłości likwidacyjnej (Piastów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Malinowski Józef
 • Adres: , Piastów
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 5002190514,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 524/18, XIX GUp 475/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 211/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Monika Gajdzińska-Sudomir

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Anita Beata Steller-Duda
 • Numer licencji: 266
 • Adres: Al. Jerozolimskie 44/120, 00-024 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 501 868 330

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62040. Malinowski Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 475/19, X GUp 524/18. [BMSiG-61749/2019]

Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Józefa Malinowskiego w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 475/19 (poprzednio X GUp 524/18), została sporządzona i przekazana w dniu 8 listopada 2019 r. do Sędziego komisarza pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy wierzyciel umieszczony na liście może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62040

Dodano: 2019-12-02 13:46:06 przez Administrator

2019-10-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54912. Malinowski Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 475/19. [BMSiG-54414/2019]

Syndyk masy upadłości Józefa Malinowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt postępowania upadłościowego XIX GUp 475/19 (poprzednia X GUp 524/18), ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w 3472/4656 części w nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.500 m2 , która stanowi działkę o nr. ewden. 100, z obrębu Zalesice, gminie Przyrów, powiat częstochowski, zabudowanej domem mieszkalnym, wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 465,60 m2 , KW CZ1M/00070252/9. Warunki przetargu, zatwierdzone przez Sędziego komisarza, są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com, są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się w budynku przy ulicy Chłodnej 64 lok. 104, tel 22 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 156.800,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych), wymagane wadium w wysokości 15.500,00 zł. Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać do dnia 18 listopada 2019 r. - decyduje data wpływu oferty do sądu, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym sądu, w budynku sądu: ul. Czerniakowska 100A, w dniu 28 listopada 2019 r., o godz. 1120, w sali 119. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 207/2019 (5846) z dnia 24 października 2019 r. → Pozycja 54912

Dodano: 2019-10-26 15:09:10 przez Administrator

2019-10-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 52030. Malinowski Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 475/19. [BMSiG-51729/2019]

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości Józefa Malinowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 475/19, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, która stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 1123 z obrębu Rudniki, o pow. 2000 m2 , zabudowaną budynkiem - wiatą murowaną. Nieruchomość położona jest we wsi Rudniki, gminie Rędziny, powiat częstochowski. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta pod numerem CZ1C/00046285/7. Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com, są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się w budynku przy ulicy Chłodnej 64 lok. 104, tel. 22 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 35.700,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych). Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do dnia 18 listopada 2019 r. do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2019 r., o godz. 1115, w budynku sądu, w sali nr 119. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 196/2019 (5835) z dnia 09 października 2019 r. → Pozycja 52030

Dodano: 2019-10-09 18:20:21 przez Administrator

2019-07-01 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 34294. Malinowski Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 475/19, X GUp 524/18. [BMSiG-33976/2019]

Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Józefa Malinowskiego w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 475/19 (poprzednia X GUp 524/18), zostały sporządzone i przekazane w dniu 15 kwietnia 2019 r. do Sędziego komisarza operaty szacunkowe następujących, poniższych nieruchomości:
1. Prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1123, o pow. 2000 m.kw., z obrębu Rudniki, gmina Rędziny, powiat Częstochowa, zabudowanego budynkiem wiaty, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00046285/7;
2. Udziału w wysokości 3472/4656 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 100, o pow. 4500 m.kw., z obrębu Zalesice, położonej przy ul. Kolejowej 2 we wsi Zalesice, gmina Przyrów, powiat Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą CZ1M/00070252/9, które każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Zarzuty do opisów i oszacowań można złożyć do Sędziego komisarza w terminie siedmiu dni od dnia niniejszego obwieszczenia (art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 125/2019 (5764) z dnia 01 lipca 2019 r. → Pozycja 34294

Dodano: 2019-07-01 15:22:19 przez Administrator

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9096. Malinowski Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 524/18. [BMSiG-8394/2019]

Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Józefa Malinowskiego w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 524/18, została sporządzona i przekazana w dniu 30 stycznia 2019 r. do Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą każdy wierzyciel umieszczony na liście może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9096

Dodano: 2019-02-19 11:25:54 przez Administrator

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26100. Malinowski Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 211/18. [BMSiG-25489/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 211/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Józefa Malinowskiego, zamieszkałego w Piastowie przy ul. Mazurskiej 14A (kod pocztowy: 05-820), PESEL 5002190514;
2. określić, że Józef Malinowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266);
6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26100

Dodano: 2018-06-18 10:11:03 przez Administrator

2018-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26100. Malinowski Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 211/18. [BMSiG-25489/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 211/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Józefa Malinowskiego, zamieszkałego w Piastowie przy ul. Mazurskiej 14A (kod pocztowy: 05-820), PESEL 5002190514;
2. określić, że Józef Malinowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266);
6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26100

Dodano: 2018-06-18 10:10:43 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK