Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMietelska Izabela w upadłości likwidacyjnej (Gruszczyna)

Dane Upadłego

 • Upadły: Mietelska Izabela
 • Adres: , Gruszczyna
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 88042607368,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 258/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 285/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Różewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: TS RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o.
 • Numer licencji: 127
 • Adres: ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 22 749 16 55

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 16424. Mietelska Izabela. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 258/19. [BMSiG-15911/2020]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 9 marca 2020 r. złożona przez Syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Izabeli Mietelskiej, nr PESEL 88042607368, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 258/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16424

Dodano: 2020-03-25 11:16:46 przez Administrator

2019-08-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40353. Mietelska Izabela. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 285/19, V GUp 258/19. [BMSiG-40369/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 18 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Izabeli Mietelskiej o ogłoszenie upadłości (sygnatura akt V GU 285/19), postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Izabeli Mietelskiej, nr PESEL 88042607368, zamieszkałej w Gruszczynie, nr domu 48A, kod pocztowy 29-105 Krasocin;
II. określić, że upadły Izabela Mietelska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach;
IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki TS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000499447);
V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia;
VIII. określić, że upadły Izabela Mietelska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 258/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 150/2019 (5789) z dnia 05 sierpnia 2019 r. → Pozycja 40353

Dodano: 2019-08-05 11:26:05 przez Administrator

2019-07-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40353. Mietelska Izabela. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 285/19, V GUp 258/19. [BMSiG-40369/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 18 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Izabeli Mietelskiej o ogłoszenie upadłości (sygnatura akt V GU 285/19), postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Izabeli Mietelskiej, nr PESEL 88042607368, zamieszkałej w Gruszczynie, nr domu 48A, kod pocztowy 29-105 Krasocin;
II. określić, że upadły Izabela Mietelska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach;
IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki TS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000499447);
V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia;
VIII. określić, że upadły Izabela Mietelska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 258/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 150/2019 (5789) z dnia 05 sierpnia 2019 r. → Pozycja 40353

Dodano: 2019-08-05 11:26:02 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK