Nowak Lesław ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Nowak Lesław
 • Adres: ,
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 53012002670
 • Sygnatura akt Upadłości: XIV GUp 224/21
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIV GU 1123/20,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2021-03-26
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2022-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 2044. Nowak Lesław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 224/21. [BMSiG-1275/2022] Sygn. akt XIV GUp 224/21

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Lesława Nowaka, PESEL 53012002670, został złożony opis i oszacowanie należącego do upadłego prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1773 zlokalizowanej w gminie Działoszyn oraz 813 zlokalizowanej w gminie Wierzchlas, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie, prowadzi księgę wieczystą KW nr SR2W/00001970/1.
W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie powyższego prawa do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, Łódź. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 224/21.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 009/2022 (6408) z dnia 14 stycznia 2022 r. → Pozycja 2044
 • Dodano: 2022-01-15 11:01:45
 • Administrator

2022-01-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1980. Nowak Lesław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 224/21. [BMSiG-1278/2022]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 15 września 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Lesława Nowaka, PESEL 53012002670, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w budynku przy ul. Pomorskiej 37 w Łodzi, pokój 106, a w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 224/21.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 009/2022 (6408) z dnia 14 stycznia 2022 r. → Pozycja 1980
 • Dodano: 2022-01-14 21:26:52
 • Administrator

2021-08-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 51502. Nowak Lesław. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 224/21. [BMSiG-50934/2021]

Sygn. akt XIV GUp 224/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Lesława Nowaka, PESEL 53012002670, został złożony opis i oszacowanie należącego do upadłego prawa własności nieruchomości położonej w gminie Działoszyn, miejscowość Szczyty, stanowiącej działki gruntu nr 1521 oraz nr 1654, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr SR2W/00008634/3. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie powyższego prawa do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, Łódź. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 224/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 155/2021 (6300) z dnia 12 sierpnia 2021 r. → Pozycja 51502
 • Dodano: 2021-08-12 17:42:15
 • Administrator

2021-04-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28223. Nowak Lesław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1123/20, XIV GUp 224/21. [BMSiG-27278/2021]

Sygn. akt XIV GU 1123/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Lesława Nowaka, PESEL 53012002670, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 224/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Andrzeja Świądera, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 110. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Kopernika 72, lok. 171, 90-553 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 83/2021 (6228) z dnia 30 kwietnia 2021 r. → Pozycja 28223
 • Dodano: 2021-04-30 10:50:45
 • Administrator

2021-03-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28223. Nowak Lesław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1123/20, XIV GUp 224/21. [BMSiG-27278/2021]

Sygn. akt XIV GU 1123/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Lesława Nowaka, PESEL 53012002670, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 224/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Andrzeja Świądera, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 110. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Kopernika 72, lok. 171, 90-553 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 83/2021 (6228) z dnia 30 kwietnia 2021 r. → Pozycja 28223
 • Dodano: 2021-04-30 10:50:41
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK