ORGA-NOT S.A. w upadłości likwidacyjnej (Kamień Duży)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: ORGA-NOT S.A.
 • Adres: Kamień Duży 4E, 14-200 Kamień Duży
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • KRS: 0000455439
 • NIP: 7441809757
 • Regon:281479476
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 45/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 11/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-12
 • Sędzia Komisarz: SSR Beata Banaszek-Piotrowska
 • Imię i nazwisko: Jacek Janusz Zaborowski
 • Numer licencji: 55
 • Adres: Wieżowa 14/1, 82-300 Elbląg
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 601 572 742

2021-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 46651. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Kamieniu Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt GU 11/19, V GUp 45/19. [BMSiG-45867/2021]

Sędzia Komisarz masy upadłości ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym w upadłości, KRS 0000455439, sygn. akt V GUp 45/19, zawiadamia o przedłożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości znajdującego się w aktach sprawy na kartach 214-216, z pouczeniem, że oddzielny plan podziału można oglądać w czytelni SR w Elblągu za uprzednim uzgodnieniem terminu w sposób telefoniczny i mailowy i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46651
 • Dodano: 2021-07-20 09:34:51
 • Administrator

2020-10-22 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 56957. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Kamieniu Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt V GUp 45/19. [BMSiG-58534/2020]

Sędzia Komisarz masy upadłości ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym w upadłości, KRS 0000455439, sygn. akt V GUp 45/19, zawiadamia, iż została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w zakresie wierzyciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 207/2020 (6097) z dnia 22 października 2020 r. → Pozycja 56957

 • Dodano: 2020-10-22 17:56:53
 • Administrator

2020-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22718. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Kamieniu Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt V GUp 45/19. [BMSiG-22264/2020]

Sędzia Komisarz masy upadłości ORGA_NOT Spółki Akcyjnej w upadłości w Kamieniu Dużym, KRS 0000455439, sygn. akt V GUp 45/19, zawiadamia, iż została sporządzona korekta listy wierzytelności w zakresie wierzyciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i w zakresie zbiorczym, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pok. 522) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 099/2020 (5989) z dnia 22 maja 2020 r. → Pozycja 22718

 • Dodano: 2020-05-22 12:46:07
 • Administrator

2020-01-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 1949. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt V GUp 45/19. [BMSiG-1276/2020]

Sędzia komisarz masy upadłości ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym, w upadłości, KRS 0000455439, sygn. akt V GUp 45/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pok. 522) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 009/2020 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 r. → Pozycja 1949
 • Dodano: 2020-01-15 10:35:43
 • Administrator

2019-07-02 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34447. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt V GU 11/19, V GUp 45/19. [BMSiG-34140/2019]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 11/19:
I. ogłosił upadłość dłużniczki ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym, ul. Kamień Duży 4E, 14-200 Iława, KRS 0000455439;
II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
III. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności;
IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej;
VI. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Hatty-Derdowskiej;
VII. wyznaczył syndyka: Jacka Zaborowskiego - licencja nr 55;
VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Jackowi Zaborowskiemu wynagrodzenie w kwocie 2.460 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto, którą nakazać wypłacić z zaliczki złożonej przez dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 45/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34447
 • Dodano: 2019-07-02 19:15:01
 • Administrator

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34447. ORGA-NOT SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu Dużym. KRS 0000455439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2013 r., sygn. akt V GU 11/19, V GUp 45/19. [BMSiG-34140/2019]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 11/19:
I. ogłosił upadłość dłużniczki ORGA-NOT Spółki Akcyjnej w Kamieniu Dużym, ul. Kamień Duży 4E, 14-200 Iława, KRS 0000455439;
II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
III. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności;
IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej;
VI. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Hatty-Derdowskiej;
VII. wyznaczył syndyka: Jacka Zaborowskiego - licencja nr 55;
VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Jackowi Zaborowskiemu wynagrodzenie w kwocie 2.460 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto, którą nakazać wypłacić z zaliczki złożonej przez dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 45/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34447

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-07-02 19:14:53
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK