Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęOśka Leokadia Jolanta w upadłości likwidacyjnej (Świętajno)

Dane Upadłego

 • Upadły: Ośka Leokadia Jolanta
 • Adres: , Świętajno
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 49080605295,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 18/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 385/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Daniel Zabłocki
 • Numer licencji: 1008
 • Adres: Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 696 115 643

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22275. Ośka Leokadia Jolanta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 385/19, VIII GUp 18/20. [BMSiG-21961/2020]

Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 385/19 ogłaszającego upadłość Leokadii Jolanty Ośki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. została przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuję, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22275

Dodano: 2020-05-20 10:25:34 przez Administrator

2020-01-29 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4672. Ośka Leokadia Jolanta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 385/19, VIII GUp 18/20. [BMSiG-4341/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 385/19 postanowił:
1. Ogłosić upadłość dłużnika Leokadii Jolanty Ośki, zam.: 19-411 Świętajno k. Olecka, Świdrówko 1, PESEL 49080605295, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 18/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 019/2020 (5909) z dnia 29 stycznia 2020 r. → Pozycja 4672

Dodano: 2020-01-29 10:27:47 przez Administrator

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4672. Ośka Leokadia Jolanta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 385/19, VIII GUp 18/20. [BMSiG-4341/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 385/19 postanowił:
1. Ogłosić upadłość dłużnika Leokadii Jolanty Ośki, zam.: 19-411 Świętajno k. Olecka, Świdrówko 1, PESEL 49080605295, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 18/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 019/2020 (5909) z dnia 29 stycznia 2020 r. → Pozycja 4672

Dodano: 2020-01-29 10:27:44 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK