Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPabis-Topa Monika w upadłości likwidacyjnej (Chrzanów)

Dane Upadłego

  • Upadły: Pabis-Topa Monika
  • Adres: , Chrzanów
  • Województwo: Małopolskie
  • PESEL: 67123002489,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 308/18
  • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 178/18
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-07-13
  • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Rudol

Dane Syndyka

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30750. Pabis-Topa Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 308/18. [BMSiG-30473/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Moniki Pabis-Topy, PESEL 67123002489, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 308/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 11), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30750

Dodano: 2019-06-11 21:15:07 przez Administrator

2019-01-31 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 5495. Pabis-Topa Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 308/18. [BMSiG-4865/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Moniki Pabis-Topy, PESEL 67123002489 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 308/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw10), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 22/2018 (5661) z dnia 31 stycznia 2019 r. → Pozycja 5495

Dodano: 2019-01-31 13:12:47 przez Administrator

2019-01-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1708. Pabis-Topa Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 308/18. [BMSiG-1183/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Moniki Pabis-Topy, PESEL 67123002489, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 308/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 8/2019 (5647) z dnia 11 stycznia 2019 r. → Pozycja 1708

Dodano: 2019-01-11 18:11:20 przez Administrator

2019-01-03 Oferta sprzedaży: Mieszkanie w Chrzanowie. Termin składania ofert do dnia 6 lutego 2019 r.

Syndyk masy upadłości Moniki Pabis - Topy, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości lokalowej nr 22 położonej w Chrzanowie przy ul. Jordana 8, dla której w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00084994/8.
Lokal o powierzchni użytkowej 48,70 m2 usytuowany jest na VII piętrze budynku wielolokalowego i składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz trzech pokoi. Lokal posiada balkon. Do lokalu przynależy piwnica nr 22 o powierzchni 2,01 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-01-03 17:02:28 przez Syndyk Łukasz Zagórski
Ostatnia modyfikacja: 2019-01-04 10:50:18

2018-12-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 56372. Pabis-Topa Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 308/18. [BMSiG-55951/2018]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Moniki Pabis-Topy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 67123002489 (sygn. akt VIII GUp 308/18), ogłasza, że w dniu 31 października 2018 roku syndyk masy upadłości Moniki Pabis-Topy sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 243/2018 (5631) z dnia 17 grudnia 2018 r. → Pozycja 56372

Dodano: 2018-12-17 09:55:31 przez Administrator

2018-10-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47100. Pabis-Topa Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 308/18. [BMSiG-46890/2018]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Moniki Pabis-Topa, PESEL 67123002489, zamieszkałej pod adresem: ul. Jordana 8/22, 32-500 Chrzanów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą, sygn. akt VIII GUp 308/18, ogłasza o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi sporządzonego w dniu 2 sierpnia 2018 roku przez biegłego Magdalenę Ślufarską opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości lokalowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1C/00084994/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie wchodzących w skład masy upadłości Moniki Pabis-Topy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu opisu i szacowania sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści opisu i oszacowania.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 209/2018 (5597) z dnia 26 października 2018 r. → Pozycja 47100

Dodano: 2018-10-27 11:57:15 przez Administrator

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31841. Pabis-Topa Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 178/18, GUp 308/18. [BMSiG-31620/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.07.2018 r., sygn. akt VIII GU 178/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Moniki Pabis-Topy (NR PESEL: 67123002489), zamieszkałej pod adresem: ul. Jordana 8/22, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 308/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31841

Dodano: 2018-07-19 10:16:32 przez Administrator

2018-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31841. Pabis-Topa Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 178/18, GUp 308/18. [BMSiG-31620/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.07.2018 r., sygn. akt VIII GU 178/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Moniki Pabis-Topy (NR PESEL: 67123002489), zamieszkałej pod adresem: ul. Jordana 8/22, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 308/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31841

Dodano: 2018-07-19 10:16:28 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK