Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję



Pałka Piotr w upadłości likwidacyjnej (Knurów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Pałka Piotr
 • Adres: , Knurów
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 58011714816,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GU 253/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 253/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Lidia Jelińska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mirosław Lakwa
 • Numer licencji: 191
 • Adres: Niedziałkowskiego 37/23, 42-400 Zawiercie
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 502 435 295

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22276. Pałka Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 222/19. [BMSiG-21911/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 222/19, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Piotra Pałki, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22276

Dodano: 2020-05-20 10:25:46 przez Administrator

2020-05-13 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 21323. Pałka Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 222/19. [BMSiG-20871/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 222/19 dotyczącej upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Piotra Pałki syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 092/2020 (5982) z dnia 13 maja 2020 r. → Pozycja 21323

Dodano: 2020-05-13 09:31:57 przez Administrator

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47429. Pałka Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 253/19. [BMSiG-47357/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 253/19, ogłosił upadłość dłużniczka Piotra Pałki (Pałka) zamieszkałego w Knurowie, numer PESEL 58011714816, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47429

Dodano: 2019-09-16 16:08:29 przez Administrator

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47429. Pałka Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 253/19. [BMSiG-47357/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 253/19, ogłosił upadłość dłużniczka Piotra Pałki (Pałka) zamieszkałego w Knurowie, numer PESEL 58011714816, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47429

Dodano: 2019-09-16 16:08:23 przez Administrator

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47429. Pałka Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 253/19. [BMSiG-47357/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 253/19, ogłosił upadłość dłużniczka Piotra Pałki (Pałka) zamieszkałego w Knurowie, numer PESEL 58011714816, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47429

Dodano: 2019-09-16 16:08:24 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK