Pec Bożena w upadłości likwidacyjnej (Wolica)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Pec Bożena
 • Adres: , Wolica
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 66082508760
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 424/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 515/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-13
 • Sędzia Komisarz: ssr Lesław Zawada

2021-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 46652. Pec Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 424/18. [BMSiG-45831/2021]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Pec, numer PESEL 66082508760, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 424/18, zawiadamia, że Syndyk Masy Upadłości sporządził i przekazał ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala numer 3 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46652
 • Dodano: 2021-07-20 09:35:04
 • Administrator

2020-03-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 12619. Pec Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 424/18. [BMSiG-12263/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Pec zam.: Wolica, numer PESEL 66082508760 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 424/18, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 046/2020 (5936) z dnia 06 marca 2020 r. → Pozycja 12619

 • Dodano: 2020-03-06 10:45:17
 • Administrator

2019-05-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25093. Pec Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 424/18, V GU 515/18. [BMSiG-24830/2019]

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 515/18, postanawia:
I. ogłosić upadłość Bożeny Pec, zam. Wolica, numer PESEL 66082508760, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady,
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany, nr lic. 985,
IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 515/18, postanawia zmienić osobę Syndyka Masy Upadłości w ten sposób, że w miejsce Tomasza Śmietany, numer lic. 985, powołać Syndyka Masy Upadłości - Dorotę Dietl, numer lic. 788. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 424/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 94/2019 (5733) z dnia 16 maja 2019 r. → Pozycja 25093
 • Dodano: 2019-05-16 11:37:35
 • Administrator

2018-12-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25093. Pec Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 424/18, V GU 515/18. [BMSiG-24830/2019]

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 515/18, postanawia:
I. ogłosić upadłość Bożeny Pec, zam. Wolica, numer PESEL 66082508760, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady,
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Tomasza Śmietany, nr lic. 985,
IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 515/18, postanawia zmienić osobę Syndyka Masy Upadłości w ten sposób, że w miejsce Tomasza Śmietany, numer lic. 985, powołać Syndyka Masy Upadłości - Dorotę Dietl, numer lic. 788. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 424/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 94/2019 (5733) z dnia 16 maja 2019 r. → Pozycja 25093
 • Dodano: 2019-05-16 11:37:31
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK