Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPHARMACARE Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Piekary)

Dane Upadłego

 • Upadły: PHARMACARE Sp. z o.o.
 • Adres: Poziomkowa 24, 62-200 Piekary
 • Województwo: Wielkopolskie
 • KRS: 0000351799,     NIP: 7842457270,     Regon:301398225

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GRs 10/17, XIX GRs 1/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GR 79/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Edyta Dzielińska

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Krzysztof Gołąb
 • Numer licencji: 140
 • Adres: ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)843 44 12

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22376. PHARMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pruszkowie. KRS 0000351799. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2010 r., sygn. akt XIX GRs 1/19. [BMSiG-21896/2020]

Pharmacare Sp. z o.o. w restrukturyzacji (XIX GRs 1/19) Projekt obwieszczenia o postanowieniu w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Pharmacare Sp. z o.o. w restrukturyzacji w z siedzibą w Piekarach (sygn. akt XIX GRs 1/19, poprzednia sygn. akt X GRs 10/17), Sąd w dniu 6 kwietnia 2020 roku wydał postanowienie o umorzeniu przedmiotowego postępowania. Poucza się o prawie złożenia zażalenia na ww. postanowienie w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia oraz o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22376

Dodano: 2020-05-20 20:22:17 przez Administrator

2020-01-28 Obwieszczenie w MSiG o nie zatwierdzeniu układu

Poz. 4332. PHARMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piekarach. KRS 0000351799. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2010 r., sygn. akt XIX GRs 1/19. [BMSiG-3563/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Pharmacare Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Piekarach (sygn. akt XIX GRs 1/19) zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 r. stwierdził, że układ w postępowaniu sanacyjnym Pharmacare sp. z o.o. w restrukturyzacji nie został przyjęty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4332

Dodano: 2020-01-28 08:50:19 przez Administrator

2019-11-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 60098. PHARMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piekarach. KRS 0000351799. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2010 r., sygn. akt XIX GRs 1/19. [BMSiG-59661/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, niniejszym zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Pharmacare spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Piekarach (sygn. akt XIX GRs 1/19) zarządzeniem z dnia 28 października 2019 r. zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 1200, w sali nr 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem - zgoda może być wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli. Uczestnik może głosować na zgromadzeniu wierzycieli przez pełnomocnika.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 225/2019 (5864) z dnia 21 listopada 2019 r. → Pozycja 60098

Dodano: 2019-11-21 20:42:42 przez Administrator

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 2219. PHARMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piekarach. KRS 0000351799. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2010 r., sygn. akt X GRs 10/17. [BMSiG-1533/2018]

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Pharmacare Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Piekarach w sprawie o sygnaturze akt X GRs 10/17 obwieszcza, iż w dniu 29 listopada 2017 roku zarządca masy sanacyjnej sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności sporządzony w postępowaniu sanacyjnym Pharmacare Sp. z o.o. w restrukturyzacji, który to można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, czytelnia (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu spisu wierzytelności każdy uczestnik postępowania umieszczony na spisie może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczonej wierzytelności. W ww. terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2219

Dodano: 2018-01-16 20:41:18 przez Administrator

2017-10-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 39593. PHARMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piekarach. KRS 0000351799. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2010 r., sygn. akt X GR 79/17. [BMSiG-39627/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GR 79/17, postanowił:
1) Otworzyć postępowanie sanacyjne Pharmacare Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach;
2) Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej i zarządcę w osobie Krzysztofa Gołąba (nr licencji 140);
3) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlmentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 205/2017 (5342) z dnia 23 października 2017 r. → Pozycja 39593

Dodano: 2017-10-23 21:47:53 przez Administrator

2017-10-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 39593. PHARMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piekarach. KRS 0000351799. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2010 r., sygn. akt X GR 79/17. [BMSiG-39627/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GR 79/17, postanowił:
1) Otworzyć postępowanie sanacyjne Pharmacare Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach;
2) Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej i zarządcę w osobie Krzysztofa Gołąba (nr licencji 140);
3) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlmentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 205/2017 (5342) z dnia 23 października 2017 r. → Pozycja 39593

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-10-23 21:47:40 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK